Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Tatjana Buzeti na Lombergarjevih dnevih

Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila tradicionalnih Lombergarjevih dnevov, ki so se začeli v torek z zelenjadarskim nadaljevali v sredo z vinogradniškim zaključili pa so se danes s sadjarskim posvetom. Letošnji Lombergarjevi dnevi so v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Maribor potekali na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah.

Državna sekretarka stoji za govorniškim pultom in govori.

Državna sekretarka Tatjana Buzeti. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 2

Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila vseh posvetov letošnjih Lombergarjevih dni. V svojih uvodnih nagovorih je poudarila, da se sodobno kmetijstvo sooča z vedno novimi izzivi, ki izhajajo iz globalizacije svetovnega gospodarstva, vpliva podnebnih sprememb, pandemij ter trenutno ruske invazije na Ukrajino, kar povzroča motnje na svetovnih trgih, tudi tistih, ki so povezani s kmetijsko pridelavo in predelavo kmetijskih proizvodov. Soočanje s temi izzivi so bile ključne tematike vseh letošnjih posvetov na Lombergarjevih dnevih.

TI so se začeli v torek s zelenjadarskim posvetom. Državna sekretarka Tatjana Buzeti je v svojem uvodnem nagovoru poudarila, da ima zelenjadarstvo v Sloveniji velik potencial za nadaljnji razvoj. Dodala je, da se je v preteklih letih zelo razvilo. V letu 2019 smo namenili 2.826 hektarjev kmetijskih površin tržni pridelavi zelenjave.  Število tržnih pridelovalcev zelenjadnic se je  v zadnjih 7 letih povečalo za 41 %, v letu 2013 jih je bilo 1087, v letu 2019 pa 1584.Udeležencem posveta je predstavila tudi novosti, ki jih prinaša strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027 (v nadaljevanju SN SKP): »Eden izmed glavnih ciljev nove SKP v sektorju sadja in zelenjave je nadaljnja krepitev organizacij proizvajalcev. Stopnja organiziranosti v Sloveniji je še vedno šibka, trenutno imamo priznanih sedem skupin proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava, ki povezujejo okrog 190 pridelovalcev.« Izpostavila je tudi, da se bo v letu 2023 vzpostavila nova evidenca pridelovalcev zelenjave in zelišč, ki bo podlaga za vzpostavitev sheme izbrana kakovost za zelenjadnice kot tudi za druge promocijske aktivnosti v korist panoge in potrošnika.

Lombergarjevi dnevi so se nadaljevali v sredo z vinogradniškim posvetom. Državna sekretarka Buzeti je povedala, da je vinogradništvo v Sloveniji kljub svojemu sorazmerno majhnemu obsegu pomembna kmetijska panoga, ne samo zaradi svoje gospodarske vloge, ampak tudi zaradi ohranjanja kulturne krajine in vpliva na ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Tudi vinogradnikom je poudarila pomen novosti SN SKP, kljub temu, da v novem programskem obdobju ni bistvenih sprememb pri ukrepih, namenjenih izključno temu sektorju. Vinogradniški posvet je bil namenjen tudi novim sortam in klonom vinske trte. Ob tem je državna sekretarka poudarila: »Naj vas spomnim na dejstvo, da je bila v začetku lanskega leta sprejeta dopolnitev trsnega izbora in z njo pri nas omogočena pridelava vina tudi iz sort, ki so odpornejše in so se v postopkih preizkušanja izkazale za primerne za pridelavo na našem območju.«

Tradicionalni Lombergarjevi dnevi so se zaključili danes s 17. sadjarskim posvetom. Državna sekretarka Tatjana Buzeti je poudarila, da ima sadjarstvo v Sloveniji velik potencial. Dodala je, da so v stalnem trendu povečevanja skupne površine intenzivnih sadovnjakov, ki trenutno zavzemajo že 4.448 hektarjev izrazila pa je skrb nad tem, da se zmanjšujejo nasadi jablan. Dotaknila se je tudi SN SKP in poudarila, da so njegovi cilji usmerjeni predvsem v krepitev odpornosti in konkurenčnosti sektorja: »Če želimo povečati oziroma optimizirati obseg pridelave vseh sadnih vrst in povečati porabo, je potrebno dvigniti raven tehnologije in opreme, tudi za prilagajanje na podnebne spremembe. Poleg tega je treba posodobiti in povečati skladiščne kapacitete, vključno z manjšimi hladilnicami, ter prostorov za pripravo sadja za trg.« Dodala je, da je za svetlo prihodnost sektorja potrebno okrepiti povezovanje med kmeti v skupine proizvajalcev. To bo finančno podprto tudi v novem strateškem načrtu.

Državna sekretarka je poudarila, da so taki posveti, ki so jih lahko udeleženci spremljali na Lombergarjevih dnevih zelo pomembni tudi v luči boljšega prenosa znanja izobraževalnih institucij s področja kmetijstva na kmete.