Skoči do osrednje vsebine

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2023

Ministrstvo je 25. novembra 2022 objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2023 (javni razpis). Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Rok za prijavo je 12. decembra 2022.

Socialnovarstvene programe izvajajo pretežno nevladne organizacije, izjemoma tudi javni socialnovarstveni zavodi in predstavljajo dopolnitev ali alternativo socialnovarstvenim storitvam. Ministrstvo že vse od leta 1993 sofinancira pretežno programe nevladnih organizacij, ki nudijo pomoč ranljivim skupinam. Posledično so se oblikovali kakovostni in uporabnikom prijazni socialnovarstveni programi, ki se izvajajo po celotni Sloveniji.

V tokratnem razpisu bodo sofinancirane vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na področju preprečevanja nasilja, zasvojenosti, duševnega zdravja, brezdomstva, otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju, starejših, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, podpornega bivanja invalidov in mreže drugih programov za organizacijo in spodbujanja samostojnega življenja invalidov, socialnega vključevanja Romov, specialistične podpore žrtvam kaznivih dejanj in drugih področjih, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi. 

Okvirna višina sredstev javnega razpisa za socialnovarstvene programe za leto 2023 je 2.700.000,00 evrov. Sredstva se bodo najprej namenila za javne socialnovarstvene programe, nato pa za razvojne socialnovarstvene programe. 

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2023