Skoči do osrednje vsebine

Dr. Švarc Pipan in dr. Šoltes na delovnem obisku v Strasbourgu

V luči tridesete obletnice članstva Slovenje v Svetu Evrope, ki bo naslednje leto, sta ministrica dr. Dominika Švarc Pipan in državni sekretar dr. Igor Šoltes obiskala Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) in Svet Evrope.

V torek se je ministrica srečala s predsednico ESČP Siofro O'Leary  in podpredsednikom ESČP, slovenskim sodnikom dr. Markom Bošnjakom, ki sta izpostavila velik ugled Slovenije na ESČP, tako z vidika izrazito majhnega deleža pritožb proti Sloveniji v primerjavi z drugimi državami članicami, kot z vidika učinkovitega izvrševanja sodb ESČP, kjer je Slovenija zgled drugim državam članicam. Sogovorniki so razpravljali tudi o pomenu doslednega spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava ter izzivih, s katerimi se srečuje Sodišče, zlasti zaradi velikega pripada zadev in potrebe po zagotavljanju stabilnih finančnih in kadrovskih virov za delovanje Sodišča, predvsem v luči povečanja pripada zahtevnih meddržavnih sporov. Strinjali so se, da je ključno preventivno delovanje tako z vidika spoštovanja Konvencije o človekovih pravicah kot z vidika intenzivnega izobraževanja o sodni praksi ESČP.

V sredo se je ministrica najprej sestala s Komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović. Ta je izrazila zadovoljstvo ob intenzivni pripravi zakonodajnih predlogov nove vlade na področju varstva človekovih pravic, s katerimi Slovenija uresničuje priporočila različnih nadzornih mehanizmov Sveta Evrope, ki bodo podlaga za začetek ratifikacij nekaterih konvencij Sveta Evrope. Komisarka je posebej pozdravila tudi hitro reagiranje nove vlade v zvezi z nedopustnimi tožbenimi zahtevki za povračilo stroškov zoper mirne protestnike v času Covid epidemije ter sprejem izhodišč za pripravo normativnih rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so bili uvedeni na podlagi neustavnih ali nezakonitih vladnih odlokov v času epidemije.

Ministrica se je srečala še z Generalno sekretarko Sveta Evrope Marijo Pejčinović Burić, ki je uvodoma pohvalila zgledno izvrševanje sodb ESČP s strani Slovenije ter odlično delo slovenskih strokovnjakov v različnih odborih Sveta Evrope s področja pravosodja. Sogovornici sta se pogovarjali tudi o letos vzpostavljeni Hiši za otroke, ki je bila ustanovljena prav s pomočjo Sveta Evrope, in kjer Slovenija prav tako velja za eno od pionirk razvoja tega in drugih projektov za vzpostavitev celovitega sistema otrokom prijaznega pravosodja. Razpravljali sta še o drugih aktualnih temah, kot je na primer vpliv razvoja tehnologij umetne inteligence na človekove pravice. 

Državni sekretar dr. Igor Šoltes se je sestal še z generalnim direktorjem Sveta Evrope za človekove pravice in vladavino prava Christosom Giakoumopoulosom.

Obisk se je zaključil s podpisno slovesnostjo, na kateri je ministrica dr. Švarc Pipan v imenu Republike Slovenije podpisala Drugi dodatni protokol h Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti, ki bo omogočil hitrejše pridobivanje elektronskih podatkov za namene kazenskih preiskav, obenem pa zagotavlja potrebne postopkovne varovalke ter krepi pravila varstva osebnih podatkov.