Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Asta Vrečko v Bruslju na zasedanju evropskih ministric in ministrov za kulturo

Na tokratnem zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport so evropski ministri in ministrice za kulturo, avdiovizualne zadeve in medije potrdili Resolucijo o delovnem programu za kulturo 2023–2026. Zasedanja v Bruslju se je udeležila tudi ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko.
Ministrica za kulturo med pogovorom na zasedanju evropskih ministrov in ministric za kulturo v Bruslju

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko na zasedanju ministric in ministrov za kulturo, avdiovizualne zadeve in medije | Avtor: Thierry Monasse/STA

Resolucija predvideva štiri osnovne prioritete: opolnomočenje umetnikov in kulturnih delavcev, krepitev kulturne participacije in njenega družbenega pomena, pomen kulture za planet in krepitev pomena kulture v zunanjih odnosih Evropske unije.

Ministrica dr. Asta Vrečko je ob potrditvi resolucije poudarila: "Izjemno zadovoljni in ponosni smo lahko, da je v delovni program uvrščena tudi ena od prioritet, ki jo je predlagala Slovenija, in sicer vključevanje in širjenje kulture v mednarodnih odnosih Evropske unije. Gre za zelo pomembne prioritete, povezane s trajnostjo na področju kulture, tudi v povezavi s podnebnimi spremembami, ki so tudi prioritete našega ministrstva in jih želimo sistematično vključevati v delo ministrstva, kot je na primer iniciativa Novega Evropskega Bauhausa in podpora samostojnim kulturnim delavcem."

Ena od osrednjih tem zasedanja je bila tudi politična razprava o pomoči Ukrajini na področju kulturne dediščine in kulture nasploh. Kot je povedala ministrica dr. Asta Vrečko, se Slovenija zavzema za skupne rešitve na evropski ravni, med njimi tudi za to, da se v okviru prihodnjega skrbniškega sklada za Ukrajino zagotovijo namenska sredstva za zagotavljanje nujnih potreb na področju ohranjanja in oživljanja kulture in kulturne dediščine. Ob tem je ministrica navzoče seznanila z različnimi oblikami pomoči, ki jih je Slovenija Ukrajini že zagotovila, kot so "donacije materiala, umetniški dogodki in rezidence za ukrajinske umetnike. Ukrajini smo s strokovnimi znanji in sodelavci pripravljeni pomagati tudi v prihodnje. Na tem področju imamo izkušnje s tako imenovanega Ljubljanskega procesa, v okviru katerega so naši strokovnjaki in strokovnjakinje uspešno pomagali pri rehabilitaciji kulturne dediščine po vojnah na območju nekdanje Jugoslavije. Ljubljanski proces na Evropski ravni velja za primer dobre prakse."

Ministri, ki so pristojni za področje kulture, avdiovizualnih zadev in medijev, so se seznanili s poročilom o napredku pri obravnavi Evropskega akta o svobodi medijev. Ministrica je povedala, da je pomembno, da se je ta razprava odprla, ker so mediji nujni za delovanje demokratične družbe. Predstavniki držav so se strinjali, da bodo pri pripravi akta tvorno sodelovali. 

Ob robu zasedanja se je ministrica dr. Asta Vrečko na dvostranskem srečanju sestala tudi s komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariyo Gabriel. Ministrica je komisarki predstavila svoj program dela, v pogovoru pa sta se osredotočili na kulturo v zunanjih odnosih Evropske unije.