Skoči do osrednje vsebine

Deset novih projektov s področja inovacij v kmetijstvu

Na letnem dogodku Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) so bili predstavljeni novi projekti, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer prilagoditev pridelave poljščin na podnebne spremembe, trajnostne kmetijske prakse na priobalnih pasovih površinskih voda in trajnostno varstvo rastlin.

Hkrati so zaključeni prvi EIP projekti, katerih rezultati so že na voljo. Za spodbujanje tovrstnih projektov pa se uvajajo tudi inovativni posredniki.

Državna sekretarka Tatjana Buzeti na današnjem dogodku

Državna sekretarka Tatjana Buzeti na današnjem dogodku | Avtor: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

1 / 2

Na Bledu se je zbralo okrog 300 kmetijskih svetovalcev, vodilnih partnerjev projektov in kmetov, ki so prisluhnili izhodiščem, ki si jih je zastavilo 11 novih EIP projektov. Namen EIP projektov je, da kmetovalci, svetovalci, raziskovalci in drugi ustrezni akterji skupaj obravnavajo praktične probleme in zanje poiščejo praktične rešitve, ki jih nato preizkusijo v praksi na kmetijskih gospodarstvih (na primer v hlevu, na polju, v trajnem nasadu, v proizvodnji) ter pridobljeno znanje in rezultate razširjajo med druge kmete. Praktične rešitve, ki se razvijejo v okviru teh skupin, se preizkusijo v praksi, znanje o doseženih rezultatih pa se razširja med druge kmete in med širšo javnost.

V Sloveniji smo do danes podprli delovanje skupno 55 operativnih skupin EIP, kar kaže na veliko potrebo po tovrstnih praktičnih projektih. Partnerstva so raznolika, v izvajanje je bilo do sedaj vključenih 651 partnerjev, v povprečju 12 članov na projekt. Kmetovalci so kot obvezni član partnerstva postavljeni v samo središče operativne skupine. To je pomembno, saj je cilj projektov EIP iskanje in razvoj rešitev za povsem praktične težave, s katerimi se kmetje srečujejo v praksi.

Državna sekretarka Tatjana Buzeti, je v svojem nagovoru izpostavila, da je v okviru EIP projektih ključno povezovanje za razvoj in prenos znanja. Ob tem je dodala: »Pomembno je, da se je dogodka udeležilo tudi veliko število svetovalcev. Tekom dneva smo med drugim dobili vpogled v izkušnje svetovalcev pri uporabi in razširjanju rezultatov projektov EIP, kar bo predstavljalo pomembna izhodišča pri vzpostavljanju bolj organiziranega in sistematičnega inovacijskega posredništva v Sloveniji.«

Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo Maša Žagar je v svojem pozdravu izpostavila tudi spodbudne rezultate izvedene ankete, s katero smo na ministrstvu preverjali izvajanje projektov EIP. Skoraj vsi kmetovalci, ki so izpolnili anketo, potrjujejo, da projekt EIP, v katerem sodelujejo, bodisi delno ali v celoti rešuje praktični problem, s katerim se srečujejo, hkrati pa jih več kot dve tretjini pričakuje, da bodo imeli rezultati projekta EIP konkreten vpliv na izboljšanje finančnega položaja njihovega kmetijskega gospodarstva. Kar so spodbudni rezultati in dobra popotnica za novo programsko obdobje.

Osrednji del razprave se je odvil v okviru okrogle mize z naslovom Izkušnje z izvajanjem EIP v obdobju 2014­-2020 in pogled naprej, v okviru katere so sodelovali Andrej Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije), Maša Žagar,  Anton Jagodic (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije-KGZS) Darja Zadnik (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica), Janez Srnko (Kmetija Srnko) in Matjaž Frešer (Vina Frešer). Javna kmetijska svetovalna služba ima vzpostavljeno mrežo svetovalcev po celotni Sloveniji, s pomočjo katere na eni strani evidentirajo potrebe in inovativne ideje s terena, in na drugi strani širijo rezultate projektov v strokovni javnosti in med kmeti. Imamo pa v Sloveniji še potenciale, da kmetijski svetovalci, tudi z uporabo digitalnih orodij, izboljšanega načina dela, organiziranja različnih dogodkov in demonstracij, okrepijo neposredni stik s kmetovalci. Udeleženci so skupno ugotavljali, da je razveseljivo, da so mladi odprti, željni novega znanja, drugačnega načina dela in pripravljeni sodelovati. Znanje mora biti v središču pozornosti ob razvoju sistema znanja v kmetijstvu (AKIS-sistemi znanja in inovacij na področju kmetijstva).

Dogodek EIP Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob podpori Mreže za podeželje se je izvedel skupaj s tradicionalnim letnim Posvetom Javne službe kmetijskega svetovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, saj je v sodelovanju moč uspeha in razvoja. Veliko zanimanje vseh deležnikov, še posebej pa kmetovalcev, za sodelovanje v projektih EIP kaže, da smo na pravi poti, zato bomo tudi v Strateškem načrtu skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 nadaljevali s pristopom izvajanja projektov EIP na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v obliki intervencije Podpora za projekte EIP.

Več o projektih Evropskega inovativnega partnerstva