Skoči do osrednje vsebine

Drugi kontingent Slovenske vojske pričenja z delom v misiji aktivnosti okrepljene pozornosti na Slovaškem

V mednarodni Natovi misiji Aktivnosti okrepljene pozornosti (enhanced Vigilance Activities – eVA) na Slovaškem z delovanjem pričenja drugi kontingent Slovenske vojske (SVNKON 02 eVA Slovaška).

V mednarodni Natovi misiji Aktivnosti okrepljene pozornosti (enhanced Vigilance Activities – eVA) na Slovaškem z delovanjem pričenja drugi kontingent Slovenske vojske (SVNKON 02 eVA Slovaška).

Prvi dnevi na Slovaškem so namenjeni prevzemu nalog od prvega kontingenta, vzpostavitvi pogojev za delovanje in samozadostnost kontingenta ter čim hitrejšo integracijo v mednarodno bojno skupino eVA Slovaška (MnBG eVA Slowakia).

2. kontingent, ki mu poveljuje major Primož Bantan, šteje 115 pripadnikov, glavnino sestavlja motorizirana četa 74. pehotnega polka 72. brigade, v sestavi kontingenta pa so še usmerjevalci ognja, vojaški policisti, nacionalni podporni element in pripadniki, ki bodo del poveljstva bataljonske skupine v okviru katere bo delovala četa. Nosilna enota za pripravo kontingenta je bila 72. brigada.

Slovenski kontingent na Slovaškem v sklopu MnBG eVA, ki jo vodijo pripadniki Češke republike, v prvi vrsti izvaja bojno usposabljanje z namenom utrditi usposobljenost, odzivnost in povezljivost več rodovskih zmogljivosti zavezništva v podporo celoviti odvračalni in obrambni drži zavezništva.

Odločitev o sodelovanju Slovenske vojske z do 200 pripadniki, nacionalnim podpornim elementom in štabnim osebjem v Natovi bojni skupini na Slovaškem je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji 23. marca letos. V eVA znotraj bojne skupine poleg Slovenije delujejo še Češka, Nemčija, Nizozemska, Poljska in Združene države Amerike.

Slovenska vojska v podobni Natovi dejavnosti že sodeluje v Latviji (Okrepljena prednja prisotnost – eFP), in sicer z do 50 pripadniki.  Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Okrepljena prednja prisotnost v Latviji, Litvi, Estoniji in na Poljskem letos beleži 5 let delovanja.

Pripadniki kontingenta v postroju v Vojašnici generala Maistra.

Pripadniki kontingenta v postroju v Vojašnici generala Maistra. | Avtor: Luka Mitrović