Skoči do osrednje vsebine

Soglasno sprejeta novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Državni zbor je sprejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki v slovenski pravni red prenaša enega izmed pomembnih delov evropske Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev.

Novela uvaja pomembne spremembe na področju starševskega varstva in zagotavlja enakopravnejšo delitev skrbstvenega dela med staršema. Prav tako zagotavlja večjo socialno varnost za starše, ki so primorani zapustiti trg dela zaradi skrbi za težko bolnega otroka, invalidnega otroka ali otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali pa zaradi skrbi za 4 ali več otrok.

Statistike glede delitve skrbi za otroke so namreč zaskrbljujoče. Kljub možnosti, da si starša enakovredno delita starševski dopust, ga v veliki večini izrabijo ženske. Starševski dopust je v letu 2020 izrabilo 17.987 žensk in zgolj 820 moških. Enako povedni so tudi podatki glede porazdelitve skrbi za bolne družinske člane. V letu 2021 so 82 odstotkov vseh dni dopusta za nego bolnega družinskega člana izrabile ženske, zgolj 18 odstotkov pa moški.

Po trenutno veljavni zakonodaji materi pripada 30 dni neprenosljivega starševskega dopusta, očetu pa nič. Rezultat je, da očetje prepuščajo svoj delež starševskega dopusta materam, s posledico, da so po porodu izrazito nadpovprečno ženske tiste, ki utrpijo posledice v svojem kariernem življenju. Analize kažejo, da dohodek žensk izrazito pade po rojstvu prvega otroka.

Zato izenačujemo ureditev na način, da bosta imela oba starša po 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Izkušnje iz tujine namreč kažejo, da neprenosljiv dopust spodbudi očete, da ga tudi oni uporabijo, z enakopravnejšo delitvijo družinskih obveznosti pa je ženskam olajšana vrnitev nazaj v službo ali na trg dela.

Državni sekretar Simon Maljevac ob tem poudarja, da je »osnova vsake emancipacijske politike ekonomska neodvisnost žensk, ki se enakovredno vključujejo v trg dela in potegujejo za enako visoka in enako plačana delovna mesta kot moški. Da to dosežemo, moramo izboljšati strukturni položaj ženske znotraj družinske skupnosti, k čemur prispevamo z urejanjem področja starševskega varstva. Na boljšem bomo vsi: tako ženske, ki se želijo vrniti na delo, kot moški, ki želijo več časa preživeti z družino.

Za osnovno zagotovitev socialne varnosti vseh žensk in otrok ne smemo pozabiti na krepitev mreže javnih vrtcev in šol, ki predstavlja naslednji temeljni člen v verigi odpravljanja diskriminacije in socialnega razslojevanja. Ohraniti moramo polno nadomestilo za starševski dopust, ki predstavlja pomembno zaščito matere kot delavke.

In nasploh naj velja, da moramo varstvo otrok razumeti kot našo skupno nalogo in pomembno družbeno prioriteto in ne kot neko nišno in “žensko” temo, pospravljeno med štiri zidove družinske zasebnosti.«

Podrobnejša obrazložitev sprememb Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih