Skoči do osrednje vsebine

Pripadniki Slovenske vojske sodelovali na mednarodni vaji Joint Cooperation 2022

Od 15. do 24. novembra 2022 je v Nienburgu v Nemčiji v organizaciji Večnacionalnega CIMIC poveljstva (angl. Mutinational CIMIC Command) potekala mednarodna vojaška vaja Joint Cooperation 2022.

V sklopu NATA in partnerskih držav ta predstavlja največjo platformo za urjenje procesov s področja civilno-vojaškega sodelovanja na taktičnem nivoju.

Slovenska vojska je na vaji z udeležbo 18 držav sodelovala v vlogi primarnih vadbencev s petimi pripadniki taktične skupine CIMIC in ocenjevalcem iz sektorja Poveljstva sil Slovenske vojske, pristojnega za to področje.

Taktična skupina CIMIC je bila vključena v večnacionalno CIMIC enoto, sestavljeno iz pripadnikov vojsk Nemčije, Belgije in Slovenije. Pokrivala je specialistično področje civilno-vojaškega sodelovanja z nalogo načrtovati in izpeljati projekt evakuacije otrok iz območja delovanja. Ocenjevalec je sodeloval v sklopu ocenjevalne celice (angl. EXEVAL), ki je bila strokovno vodena s strani NATO CIMIC Centra odličnosti iz Haaga na Nizozemskem.

Slovenska taktična skupina CIMIC je skupaj z belgijskimi kolegi po ocenjevalnih kriterijih EXEVAL celice dosegla visoko oceno tako v izvajanju CIMIC nalog kot tudi taktičnih bojnih postopkov, kot sta reakcija na stik in na neeksplodirana ubojna sredstva.

Pripadniki Slovenske vojske pred stavbo ob prisotnosti ocenjevalca  izvajajo postopke vstopa v vojaško vozilo Toyota.

Pripadniki Slovenske vojske pred stavbo ob prisotnosti ocenjevalca izvajajo postopke vstopa v vojaško vozilo Toyota. | Avtor: Slovenska vojska