Skoči do osrednje vsebine

Prehodna obdobja za dostopnost na trgu in uporabo obstoječih zalog biocidnih proizvodov

Prehodna obdobja dajejo imetnikom dovoljenja čas, da odprodajo svoje zaloge in obvestijo svoje uporabnike biocidnih proizvodov o prenehanju dostopnosti na trgu, ter pridobijo čas za iskanje primerne alternative.

Kadar pristojni organ ali Komisija (v primeru biocidnega proizvoda, odobrenega na ravni Unije) spremenita ali prekličeta dovoljenje za dostopnost in uporabo biocidnih proizvodov, ali se odločita, da ga ne bosta več obnovila, lahko v skladu z 52. členom Uredbe EU št. 528/2012 določita prehodna obdobja za odprodajo zalog na trgu in porabo že prodanih zalog. Prehodna obdobja ne morejo biti daljša od 6 mesecev za odprodajo na trgu in dodatnih 6 mesecev za porabo obstoječih zalog.

Prehodna obdobja so lahko krajša (ali pa jih ni) v primerih, ko bi nadaljnja dostopnost na trgu ali uporaba biocidnega proizvoda pomenila nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi, živali ali okolje.

Če se imetnik dovoljenja odloči, da ne bo podaljšal dovoljenja in vloge ne vloži v predpisanem roku (najmanj 550 dni pred iztekom dovoljenja), mora zaloge na trgu in že dobavljene količine v uporabi umakniti do datuma izteka dovoljenja. V teh primerih prehodnega obdobja za dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda po izteku dovoljenja ne more uveljavljati.