Skoči do osrednje vsebine

Overitev podpisa volivca za podporo pobudi za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije

Zbiranja podpisov volivcev za podporo dvema pobudama za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije poteka v času od 17. 11. 2022 do 15. 1. 2022.

Državni zbor Republike Slovenije je obvestil Ministrstvo za zunanje zadeve, da je mag. Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, Kamna Gorica, (dalje: pobudnica), na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcev za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije (dalje: pobuda).

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednica Državnega zbora določila, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo pobudi za začetek postopka za spremembo ustave, četrtek 17. 11. 2022, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa nedelja 15. 1. 2023.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi lahko volivci svojo podporo podajo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za začetek postopka za spremembo ustave (opcija B).

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo računalniško šifri 981 in 982.

Za zbiranje podpor je pobudnica določila geslo:

 Črtanje 3a. člena Ustave - pod šifro 981

Sprememba 90. člena Ustave - pod šifro 982

Volivci lahko obrazec podpišejo tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva in konzulata Republike Slovenije. Volivčeva identiteta se ugotavlja na podlagi vpogleda v osebni dokument, podpis pa se potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva in konzulata Republike Slovenije.

 

Volivci potrjene obrazce podpore pošljejo na naslov pobudnice:

Mag. Mimi Zajc,

Zgornja Dobrava 50,

4246 Kamna Gorica.

 

Volivec lahko svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu poda samo enkrat.

Prosimo, da se za konzularna opravila, v tem primeru overitev podpisa na obrazcu podpore, predhodno najavite. Obrazec je volivcem na voljo v slovenskem in italijanskem jeziku.