Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko: »Za izvajanje strateškega načrta so pomembni mladi kmetje«

Ministrica Irena Šinko se je udeležila otvoritve plenarnega dela konference 7. konference Vivius, ki jo organizira Biotehnični Center Naklo.

Konferenca Vivus že dvanajst let predstavlja platformo, namenjeno mednarodni znanstveni razpravi o kmetijstvu, prehrani, ruralnem razvoju, naravovarstvu in varstvu okolja.

Ministrica Irena Šinko na današnji konferenci

Ministrica Irena Šinko na današnji konferenci | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 2

Ministrica Irena Šinko je v nagovoru uvodoma poudarila, da je trenutno eden ključnih globalnih izzivov zagotavljanje prehranske varnosti. Pomembno nalogo bo pri tem imel strateški načrt skupne kmetijske politike. Ob tem je ministrica dodala: »S strateškim načrtom si bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja. V kontekstu prehranske in energetske draginje ter podnebnih in okoljskih izzivov je ključna usmeritev strateškega načrta trajnostna pridelava hrane na celotnem območju države in povečanje samooskrbe, pri čemer so pomembna vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost.« Za izvajanje strateškega načrta bo do leta 2027 na voljo skoraj 1,8 milijarde evrov.

V nadaljevanju je izpostavila, da bodo imeli pri izvajanju novega strateškega načrta skupne kmetijske politike veliko vlogo mladi kmetje. Zato se velika pozornost posveča tudi njim: »Predvidevamo, da bomo v petletnem obdobju izvajanja strateškega načrta s podporami za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov podprli okrog 1.350 mladih kmetov, za katere imamo rezerviranih nekaj manj kot 50 milijonov evrov javnih sredstev. Med njimi načrtujemo podporo približno 700 mladim kmetom z delovnim mestom na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.« Dodala je, da ministrstvo mlade kmete in prebivalce podeželja podpira tudi preko pristopa LEADER (gre za orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor«), v pripravi pa je tudi nov Akcijski načrt za mlade kmete. Dotaknila se je tudi  izobraževalni ustanov na področju slovenskega kmetijstva in gozdarstva v Sloveniji. Ob tem je poudarila da bi se moralo sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in kmeti okrepiti: »Prenos znanja do kmetovalca kot končnega uporabnika je šibkejši, kot bi sicer lahko bil.«

Konferenca Vivus že dvanajst let predstavlja platformo, namenjeno mednarodni znanstveni razpravi o kmetijstvu, prehrani, ruralnem razvoju, naravovarstvu in varstvu okolja. Gre za odlično priložnost za izmenjavo idej, krepitev obstoječih in oblikovanje novih akademskih mrež, kakor tudi za spodbujanje dialoga med izobraževalnimi ustanovami, javnimi zavodi, zasebnim sektorjem in organizacijami civilne družbe glede vprašanj o najnovejših globalnih in lokalnih usmeritvah v agroživilstvu.