Skoči do osrednje vsebine

Letni posvet mladinskega sektorja 2022: Krojimo mladinski sektor

V torek, 22. novembra. 2022 je Festivalni dvorani v Ljubljani Mreža KROJ ob podpori Urada RS za mladino organizirala letni posvet mladinskega sektorja z naslovom »Krojimo mladinski sektor«.

Na dogodku so se zbrali predstavniki mladinskih organizacij, mladinski delavci in drugi akterji iz področja izvajanja mladinskega dela. Skozi moderiran proces so izmenjevali dobre prakse in si prizadevali najti poti do uresničitve vizije močnega sektorja, ki zna in zmore odgovarjati na izzive časa in potrebe mladih.

Posveta se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič, ki je sodeloval v dialogu z udeleženci, obljubil, da bo ostal odprt za pobude sektorja, nato pa Centru za pomoč mladim, Zavodu TiPovej in mladinski delavki Alenki Oblak podelil državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju. Mag. Tina Kosi, vršilka dolžnosti direktorica Urada RS za mladino je podelila certifikate nacionalne poklicne kvalifikacije »mladinski delavec«.

Uvodni govorci so izpostavili pomen povezovanja za višanje prepoznavnosti sektorja, dobro prakso mladinskega centra, ki temelji na samooskrbnem kmetijstvu in delu z živalmi ter vlogo supervizije za preprečevanje izgorelosti tistih, ki predstavljajo hrbtenico mladinskega dela – mladinskih delavcev. Pobude po višanju prepoznavnosti in ugleda mladinskega dela ter potrebe po spremembah, nastalih zaradi digitalizacije, poslabšanja duševnega zdravja in splošnega stanja duha, v katerega je ujeta ciljna publika mladih, so  naslovili na panelu zunanjih strokovnjakov in predstavnikov Urada RS za mladino.

Mladinsko delo zaradi svoje metodologije, usmerjenosti v mlade, možnosti za osebni razvoj in razvoj kompetenc mladih nepogrešljivo prispeva k boljši družbi. To so prepoznali in izpostavili tudi predstavnik šolstva, ravnatelj Gimnazije Center Gregor Deleja, predstavnik gospodarstva, Sandi Češko, ustanovitelj in lastnik Studia Moderna in predstavnik lokalne skupnosti, ponovno izvoljeni župan Škofje Loke Tine Radinja. Zato so bili udeleženci enotni, da je sektor in mladinsko delo potrebno še bolj podpirati in razvijati naprej.