Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Buzeti: »potencial sadjarsko-zelenjadarskega sektorja v Sloveniji ni dovolj izkoriščen.«

Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila 1. sadjarsko-zelenjadarske konference, ki jo organizira Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru konference je potekala tudi okrogla miza z naslovom »Sadje in zelenjadnice v primežu sprememb«, ki so se je udeležili tudi predstavniki ministrstva in organov v sestavi.

V svojem uvodnem nagovoru je državna sekretarka Tatjana Buzeti poudarila, da ima sadjarstvo in zelenjadarstvo v Sloveniji velik potencial za razvoj. Sadjarjem in zelenjadarjem se je tudi zahvalila za njihov trud kljub temu, da so na razvoj panoge vplivale pozebe, neurja in epidemija covid-19. Zahvalila se je tudi Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij za organizacijo konference, na kateri se povezujejo ključni pridelovalci, predelovalci in ponudniki sadja in zelenjave.

V nadaljevanju je udeležencem konference predstavila tudi strateški načrt skupne kmetijske politike (SN SKP) za obdobje 2023 – 2027. Strateški načrt v sektorju sadja in zelenjave sledi naslednjim razvojnim ciljem: izboljšanje konkurenčnosti panoge in dvig ravni pridelave, optimiranje obsega pridelave in povečanje porabe, učinkovita in trajnostna raba virov, posodobitev in povečanje skladiščnih kapacitet (vključno z manjšimi hladilnicami) ter prostorov za  pripravo sadja za trg, prilagajanje pridelave na podnebne spremembe in prilagajanje na nove škodljive organizme. Ob tem je državna sekretarka izpostavila: »S strateškim načrtom si prizadevamo za razvoj, ki bo sektorju pomagal pri premagovanju njegove kompleksnosti. Poleg tega pripravljamo izredno podporo za pomoč sektorju sadjarstva in zelenjadarstva, zaradi draginje in izzivov, ki so v preteklem letu prizadeli sektor. Podpora se bo izvedla v okviru sprememb Programa razvoja podeželja (PRP), ki ga že usklajujemo z Evropsko komisijo.« V novem strateškem načrtu skupne kmetijske politike bodo podprte tudi intervencije za povezovanje kmetov, naložbe v digitalizacijo proizvodnih procesov ter nakup in ustrezno vgradnjo opreme za avtomatizacijo proizvodnje.

Dotaknila se je tudi promocije sektorja sadja preko sheme Izbrana kakovost – Slovenija in generično promocijo slovenskega sadja. V obdobju od leta 2020 do konca leta 2021 je bilo v promocijo sektorja vloženih skoraj 850.000 €, trenutno pa je v teku dodatna promocija: »Trenutno se izvaja 2. triletno programsko obdobje promocije za obdobje od 2022 – 2024. V tem programskem obdobju je skupno predvidenih cca 500.000 EUR, ki jih bosta prav tako skupaj prispevala tako sektor kot država.«