Skoči do osrednje vsebine

Regijska posvetovanja o nacionalnem programu za mladino

Urad RS za mladino je v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa - mrežo mladinskih centrov v Evropskem letu mladih ter v smislu upoštevanja vodila oblikovanja mladinskih politik “nič o mladih brez mladih”pripravil regijska posvetovanja, ki so na sistematičen način vključila mlade in ključne deležnike v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja Resolucije o Nacionalnem programu za mladino.

Projekt je bil sestavljen iz 13 regijskih posvetovalnih delavnic, v sklopu katerih so mladi, mladinski delavci in predstavniki mladinskih organizacij in organizacij za mlade pripravili nabor temeljnih medsektorskih problematik mladih in možnih rešitev v okviru 7 temeljih področij nacionalnega programa za mladino: izobraževanje (formalno in neformalno-mladinski sektor); zaposlovanje in podjetništvo; bivanjske razmere mladih; zdravje in dobro počutje (v širšem pomenu – tudi šport); okolje in trajnost; mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja; ter kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Posvetovalne delavnice so bile izvedene v 13 regijsko razpršenih krajih, da je bilo zajetih čim več mladih, predvsem tistih z manj priložnostmi in iz ruralnih območij. Delavnice so bile izvedene v sodelovanju z mladinskimi centri in lokalnimi mladinskimi sveti.

Rezultati posvetovalnih delavnic so predlogi in razmišljanja mladih, kjer so zajeti predlogi in priporočila mladih ter mladinskih delavcev. Ekipa strokovnjakov s področja mladinskega dela in mladinskih problematik je zbrala vsa mnenja, želje in priporočila mladih ter mladinskih delavcev in jih uredila v celovit in pregleden dokument, ki služi kot dobro vodilo za vsebinsko pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino.


Podatki o vključenosti mladih, ministrstev in pokritost:

  • Število vključenih mladih: 282
  • Predstavniki mladinskega sektroja: 81
  • Regijska pokritost: Savinjska (Celje), Posavska (Brežice), Podravska, (Maribor), Koroška (Ravne na Koroškem), Primorsko - Notranjska (Postojna) , Obalno-Kraška (Koper), Osrednjeslovenska (Ljubljana), Gorenjska (Kamnik), Jugovzhodna (Črnomelj, Novo mesto), Pomurska (Ljutomer), Zasavje (Trbovlje), Goriška (Nova Gorica)