Skoči do osrednje vsebine

Donacije dohodnine šolskemu skladu in skladu vrtca

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 142. člena Zakona o dohodnini so šolski skladi oziroma skladi vrtcev uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2022.

Zavezanci so že začeli oddajati zahtevke za namenitev dela dohodnine šolskim skladom oziroma skladom vrtcev. Pri tem opozarjamo, naj zavezanci uporabljajo nov obrazec, na katerem so navedene rubrike za dodelitev donacije šolskemu skladu oziroma skladu vrtca. Pri tem naj v obrazec napišejo cel naziv upravičenca, ki mu želijo nameniti del dohodnine donacije (kar je zlasti pomembno v primeru, če ima šola/vrtec več skladov).

Naj spomnimo, da se posameznemu šolskemu skladu oziroma skladu vrtca lahko nameni največ do 0,3% odmerjene dohodnine. Ostalim upravičencem, kot npr. društvom, klubom, dobrodelnim ali drugim nevladnim organizacijam pa lahko posamezniki namenijo do 1% svoje dohodnine (na primer: zavezanec lahko nameni trem različnim šolskim skladom, vsakemu po 0,3 % in še 0,1 % drugemu upravičencu).

Vsem zavezancem, ki želijo nameniti del dohodnine za donacije, priporočamo elektronsko oddajo obrazca preko sistema eDavki ali mobilne aplikacije eDavki (glejte spodnjo sliki).

Posnetek prve strani mobilne aplikacije eDavki, kjer je obkroženo polje za namenitev dela dohodnine za donacije

Donacije dohodnine | Avtor: Finančna uprava