Skoči do osrednje vsebine

Odziv Ministrstva za pravosodje na navedbe generalnega direktorja RTV Slovenija

Na Ministrstvu za pravosodje menimo, da je generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough na včerajšnji novinarski konferenci mnenje ministrstva glede vprašanja, ki se nanaša na nasprotje interesov uradne osebe oziroma predstojnika v javnem sektorju v zvezi z referendumsko kampanjo, uporabil manipulativno, izven konteksta in z zavajajočo interpretacijo narave in vsebine tega mnenja. Menimo, da je takšno ravnanje neprimerno in nekorektno.

Namreč, omenjeno mnenje ni pravni akt in v ničemer ne odloča ali prejudicira odločitve, ki je v pristojnosti drugih državnih organov, kar smo v mnenju tudi izrecno poudarili. Ministrstvo za pravosodje je to mnenje pripravilo na zaprosilo Ministrstva za javno upravo (MJU) potem, ko je to  vprašanje na MJU naslovil Sindikat novinarjev Slovenije.

Torej, kot je bilo v dopisu Ministrstva za pravosodje jasno zapisano, mnenje ministrstva kot upravnega organa, resorno pristojnega za Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, pravno ne zavezuje organov, ki odločajo v posameznih primerih.

Ministrstvo nima pristojnosti za odločanje o nasprotju interesov v konkretni zadevi, zato smo v dopisu pojasnili veljavno normativno ureditev glede instituta nasprotja interesov ter v zaključku navedli, da Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ureja ustrezen postopek ugotavljanja nasprotja interesov in določa tudi pristojnost Komisije za preprečevanje korupcije za odločanje v konkretnih primerih.

Ob tem pa še sporočamo, da smo 16.11.2022 s strani strokovnega direktorja za področje prava  RTV Slovenija Draga Zadergala prejeli dopis, v katerem, med drugim, navaja, da je ministrstvo nedopustno poseglo v referendumsko kampanjo, in predlaga, da mnenje oz. stališče prilagodimo dejanskim okoliščinam, saj da nismo upoštevali vseh relevantnih dejstev.

V luči gornjega pojasnila odločno zavračamo  tovrstne obtožbe in insinuacije  strokovnega direktorja, ki povsem napačno interpretirajo naravo, namen in vsebino našega mnenja.

Zaključno izpostavljamo tudi, da pričakujemo, da se bo glede konkretnega primera v čim krajšem možnem času opredelil pristojni organ.