Skoči do osrednje vsebine

Objavljena odločitev o upravičencih sredstev Javnega razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025

Ministrstvo za zdravje je izvedlo postopek Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025, objavljenega v Uradnem listu, št. 74/22 (v nadaljevanju: javni razpis).

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025, Skupaj za družbo zdravja (Uradni list RS, št. 25/16), predvsem na prednostnih področjih 6.1. Krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni – javno zdravje in 6.2. Optimizacija zdravstvene oskrbe – zdravstvena dejavnost, in podpirajo programe in aktivnosti za uresničevanje zakonodajnih in strateških dokumentov na naslednjih področjih:

  • Področje A: Zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost za zdravje,
  • Področje B: Preprečevanje nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanje okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb,
  • Področje C: Preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s tem povezane škode,
  • Področje D: Krepitev duševnega zdravja  in nudenja psihosocialne pomoči,
  • Področje E: Opolnomočenje, ozaveščanje in dvig zdravstvene pismenosti za obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in
  • Področje F: Zdrav življenjski slog mladih.

Višina sredstev za sofinanciranje programov za leta 2023, 2024 in 2025 v okviru javnega razpisa znašala skupno 10.850.000 evrov, od tega za leto 2023 4.050.000,00 evrov, za leto 2024 3.400.000,00 evrov in za leto 2025 3.400.000,00 evrov.

Komisija je ocenjevanje zaključila dne 28. 10. 2022 in predlaga dodelitev sredstev 91-tim programom.