Skoči do osrednje vsebine

Obisk britanske delegacije na Upravi za jedrsko varnost

Uprava za jedrsko varnost (URSJV) je na neuradnem obisku gostila dva predstavnika Veleposlaništva Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Obisk je bil namenjen medsebojnemu informiranju glede aktualnih vprašanj miroljubne uporabe jedrske energije in jedrske varnosti v obeh državah.

Direktor URSJV Igor Sirc je gostoma predstavil slovenski jedrski program ter trenutne aktivnosti glede nadgradnje varnosti Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in njenega nadaljnjega obratovanja, občasnega varnostnega pregleda in pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let, gradnje suhega skladišča za izrabljeno gorivo in načrtovane gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem, prav tako pa aktivnosti, povezane z morebitno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Udeleženci so razpravljali tudi o malih modularnih reaktorjih, gosta iz veleposlaništva pa sta okvirno predstavila aktivnosti britanskega upravnega organa za jedrsko varnost na področju izdajanja dovoljenj za male modularne reaktorje. Udeleženci so se strinjali, da upravna organa obeh držav za jedrsko in sevalno varnost redno in aktivno sodelujeta in izmenjujeta izkušnje v sklopu srečanj različnih mednarodnih organizacij in združenj, zlasti v okviru združenja evropskih upravnih organov za jedrsko varnost (angleško Western European Nuclear Regulators Association - WENRA).

Britanska delegacija je podala tudi predloge za različne oblike nadaljnjega sodelovanja in izmenjave izkušenj na področju jedrske varnosti.