Skoči do osrednje vsebine

Ministri v Luksemburgu sprejeli skupno deklaracijo o krepitvi demokracije in zaupanja v javne institucije

Drugi dan dogodkov v Luksemburgu, ki jih pripravlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) je potekalo še ministrsko zasedanje Odbora za javno upravljanje (angleško Public Governance Committee). Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je aktivno sodelovala v plenarnem delu zasedanja in dveh vzporednih panelih.

V plenarnem delu zasedanja je bila razprava osredotočena na pomen in posledice širjenja dezinformacij ter odzivanju vlad nanje. Dogodki med pandemijo covida-19 in agresijo Rusije na Ukrajino so dokazali, da širjenje dezinformacij predstavlja temeljno grožnjo svobodni izmenjavi informacij.

Glede na raziskavo OECD o dejavnikih zaupanja v javne institucije je razmeroma nizka raven zaupanja v veliki meri posledica pomanjkanja zaupanja v odzivnost vlade, integriteto in enake možnosti. Zato je bil eden od vzporednih panelov naslovljen Izboljšanje zastopanosti, udeležbe in odprtosti v javnem življenju ter storitev, usmerjenih k državljanom.

Ministrica je sodelovala tudi na panelu o zelenem upravljanju in klimatskih spremembah. »Okoljski cilji morajo biti ambiciozni,« je v razpravi poudarila ministrica ter izpostavila nujnost skupnega delovanja. Predstavila je aktivnosti Vlade Republike Slovenije za vzpostavitev učinkovitega in inovativnega sistema za spopadanje s klimatskimi spremembami ter izgradnjo večjega zaupanja ter podpore deležnikov, ki sta nujna za uspeh na tem področju.

Ministri držav članic OECD so ob koncu zasedanja sprejeli skupno deklaracijo o krepitvi demokracije in krepitvi zaupanja v javne institucije kot skupnosti, ki je zavezana ohranjanju svobode posameznika, vrednot demokracije, pravne države in varstva človekovih pravic v skladu z vizijo poslancev.

Dvostranska srečanja

Ob robu ministrskega zasedanja se je ministrica Sanja Ajanović Hovnik sestala še na nekaj dvostranskih srečanjih. Najprej z ministrico lokalne uprave Sirpo Paatero iz Finske, kjer je zaupanje močno vgrajeno v njihovo kulturo. Zato sta ministrici razpravljali o glavnih dejavnikih zaupanja v vlado in javne institucije. Izmenjali pa sta tudi pogled na sistemsko urejanje nevladnega sektorja, ki ima eno ključnih vlog pri krepitvi demokracije in odprtosti družbe.

Na koncu se je ministrica srečala še s portugalsko ministrico za področje javne uprave Mariano Vieira da Silva, s katero sta delili dobre prakse na področju ravnanja z zaposlenimi. Poudarili sta pomen koordiniranega strateškega načrtovanja vladnih politik in se dogovorili za nadaljnje sodelovanje.