Skoči do osrednje vsebine

Nadzori s področja izpolnjevanja zahtev zakonodaje na področju energetskih izkaznic

Energetski inšpektorji za strojno področje in nekateri za elektro področje, so tudi v letošnjem letu izvajali nadzore s področja izpolnjevanja zahtev zakonodaje na področju energetskih izkaznic.

Nadzori s področja izpolnjevanja zahtev zakonodaje na področju energetskih izkaznic

Energetski inšpektorji (vsi za strojno področje in nekateri za elektro področje) so tudi v letošnjem letu izvajali nadzore s področja izpolnjevanja zahtev zakonodaje na področju energetskih izkaznic. Ti nadzori so obsegali nadzor nad zagotavljanjem in namestitvijo energetskih izkaznic za stavbe v lasti ali uporabi oseb ožjega javnega sektorja s celotno uporabno tlorisno površino, ki je večja od 250 m2 in pa inšpekcijske nadzore, uvedene na podlagi podanih prijav iz tega področja. Nadzori se izvajajo že več let,  osnova za izbiro zavezancev je javni vpogled v seznam stavb s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2. Energetski inšpektorji opravijo vsaj 50 nadzorov letno.

Kakor izhaja iz že zaključenih nadzorov, so energetske izkaznice za stavbe v lasti ali uporabi oseb ožjega javnega sektorja s celotno uporabno tlorisno površino večjo od 250 m2 v večini primerov zagotovljene, ugotovljenih je bilo nekaj nedoslednosti pri sami namestitvi energetskih izkaznic na vidno mesto v stavbah, nekatere stavbe iz seznama niso v uporabi, bodisi so še v izgradnji, ali pa niso naseljene in ne uporabljajo energije za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev.

Na sliki je primer Energetske izkaznice kjer so navedeni vsi potrebni podatki.

Energetska izkaznica | Avtor mag. Miran jamšek