Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko: »Večja vključenost žensk prispeva h krepitvi gozdarskega sektorja«

Ministrica Irena Šinko se je udeležila otvoritve mednarodne konference »Gozdovi v ženskih rokah«. Konferenca predstavlja zaključek projekta »Fem4Forest«, ki poteka v okviru Gozdarskega Inštituta Slovenije in podprt v okviru programa Interreg Padonavje. V projektu sodeluje 14 partnerjev iz 10 Podnonavskih držav (Nemčija, Avstrija, Slovenija, Ukrajina, Češka, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Romunija, Bolgarija in Srbija).

Ministrica stoji ob govorniškem pultu in govori.

Ministrica Irena Šinko. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

V svojem uvodnem nagovoru je ministrica Irena Šinko izpostavila, da ima Slovenija, kjer je gozd  simbol prepoznavnosti, uzakonjen pristop trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. Poudarila je, da imamo v Sloveniji približno 450.000 lastnikov gozdov, potencial lastnic gozda v Sloveniji in Padonavju pa je premalo upoštevan: »V sektorjih, kjer tradicionalno prevladujejo moški, prisotnost žensk prispeva k večji raznolikosti na vseh področjih, saj ženske razmišljajo in delujejo precej drugače kot moški. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji 41 % lastnikov gozdov žensk, ki imajo v lasti 35 % površine vseh gozdov, saj je njihova posest v povprečju manjša. Kljub temu pa še nimamo društva, ki bi povezovalo ali lastnice gozdov ali gozdarke. Ta bi pripomogel k vidnejši vlogi žensk  v gozdarstvu.«

V nadaljevanju se je ministrica dotaknila tudi vloge žensk na podeželju in poudarila, da ministrstvo tej tematiki daje veliko pozornost. Zato je leta 2019 ustanovilo Svet za ženske na podeželju, ki pomembno prispeva k priznavanju položaja žensk na vseh področjih kmetijstva in gozdarstva ter je izjemnega pomena pri zagotavljanju pravic žensk na podeželju. Svet deluje kot posvetovalno telo ministrstva in v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju. Pri tem daje predloge za izboljšanje njihovega položaja, strokovna mnenja k ukrepom kmetijske, gozdne in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju širše javnosti v zvezi s to problematiko ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

Ministrica je tudi poudarila, da so take konference zelo pomembne saj veliko pripomorejo k izmenjavi najboljših praks, povečanje zmogljivosti lokalnega in regionalnega gozdarskega sektorja z dejavnejšo vlogo žensk. »Upam in želim, da bo k vidnejši vlogi ženk v gozdarstvu pripomogel tudi projekt Fem4Forest, ki ponuja nov, inovativen pristop pri izobraževanju in mentorstvu, z željo spodbuditi in omogočiti bolj dejavno vlogo žensk v vseh segmentih gozdarskega sektorja.« Gozdovi in gozdarstvo zagotovo skrivajo še številne možnosti, ki lahko upravljanje z našim najpomembnejšim naravnim bogastvom premaknejo še na višjo raven.