Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik: "Krepitev demokracije je stalen proces"

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik se te dni v Luksemburgu udeležuje Svetovnega foruma in ministrskega zasedanja Odbora za javno upravljanje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). Nosilna tema obeh zasedanj je krepitev zaupanja in demokracije (angleško Building trust and Reinforcing Democracy).

Danes je potekal Svetovni forum, na katerem je ministrica sodelovala v panelu z naslovom Odgovorne javne uprave za močnejše demokracije v Vzhodni in Jugovzhodni Evropi ter državah Srednjega vzhoda in severne Afrike – s poudarkom na primeru Ukrajine.

Razprava se je med drugim osredotočila na širše vprašanje, kaj vojna v Ukrajini pomeni za razvoj demokracije, s kakšnimi izzivi pri razvoju demokracije se soočajo države v procesu širitve Evropske unije (EU) in kako lahko reforma javne uprave ter ustrezni procesi in sodelovanje z različnimi deležniki pripomorejo k višji stopnji zaupanja državljanov v institucije. Zaupanje v državo in njene institucije je namreč neposredno povezano z usklajevanjem in realizacijo pričakovanj deležnikov.

»Ključni vidiki povečevanja zaupanja državljanov v institucije so odprtost javne uprave pri sodelovanju z javnostjo, transparentnost, jasna komunikacija in ažurnost povratnih informacij javnosti«, je povedala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Izpostavila je, da morajo biti državljani pravočasno vključeni v proces oblikovanja politik, prav tako jim moramo zagotoviti pregledne povratne informacije. Z vsemi aktivnostmi želimo povečati zaupanje vseh državljanov, okrepiti sodelovanje in povečati učinkovitost vlade ter javnih institucij.

Ob robu Svetovnega foruma se je ministrica na dvostranskem srečanju sestala tudi z dr. Gregorjem Virantom, direktorjem programa SIGMA pri OECD (angleško Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries).

Svetovni forumi so sestavni del nabora orodij OECD za globalne odnose in zagotavljajo kanal, prek katerega lahko politične skupnosti OECD navežejo stik s številnimi državami in zainteresiranimi stranmi, da si izmenjajo najboljše prakse in določijo vprašanja skupnega interesa. V okviru pobude OECD za krepitev demokracije so razprave oba dneva zasedanj osredotočene na to, kako odpraviti napačne in pomanjkljive informacije, izboljšati zastopanost in udeležbo v javnem življenju, preoblikovati javno upravljanje za digitalno demokracijo, upravljati zeleno in sprejeti globalne odgovornosti javnih institucij. Poudarki bodo tudi na vključevanju javnega življenja in storitvah usmerjenih na državljane.

Pozno popoldan se bo ministrica srečala z generalnim sekretarjem OECD Mathiasom Cormannom, s katerim se bosta pogovarjala o pristopu Slovenije k obširni mednarodni raziskavi o zaupanju ljudi v državne institucije.  Gre za enega od ukrepov, s katerim vlada pridobi jasno sliko o pogledu svojih državljanov in njihovem zaupanju v vlado in vladne službe. Del pogovora pa bo namenjen problematiki sovražnega govora in pristopu različnih držav na tem področju.

Jutri, 18. novembra 2022, bo v Luksemburgu potekalo še ministrsko zasedanje Odbora za javno upravljanje OECD. Ministrica Sanja Ajanović Hovnik bo sodelovala v osrednjem delu zasedanja in v dveh vzporednih panelih – panelu o zelenem upravljanju in klimatskih spremembah ter panelu o izboljšanju zastopanosti, udeležbe in odprtosti v javnem življenju ter storitev, usmerjenih k državljanom. Ob robu dogodka se bo sestala še z nekaterimi visokimi predstavniki držav članic OECD.