Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar dr. Krajčič na Pohorju s predstavniki Lovske zveze Maribor

Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je z generalnim direktorjem Direktorata za gozdarstvo in lovstvo mag. Robertom Režonjo ter sodelavci iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) mudil na terenu na mariborskem Pohorju.

Sestal se je s predsednikom Lovske zveze Maribor (LZM) Marjanom Gselmanom in strokovnim tajnikom Božom Kunejem. Predsednik LZM je predstavil delovanje zveze in njene aktivnosti na področju predvsem izobraževanja in usposabljanja lovcev.

Udeleženci današnjega sestanka na Pohorju

Udeleženci današnjega sestanka na Pohorju | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 2

LZM je lep primer zagotavljanja strokovne pomoči lovcem za uspešno upravljanje z divjadjo. Prav tako je vzorčni primer sodelovanja zveze z  območnim združenjem upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (OZUL), saj uspešno vodijo oziroma usklajujejo delovanje dveh OZUL-ov, in sicer Slovensko goriškega in Pohorskega lovsko upravljavskega območja. Udeleženci so se pogovarjali predvsem o načinu, kako zveza skrbi za delovanje OZUL-ov, kakšne spremembe Zakona o divjadi in lovstvu pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predlogih za izboljšanje upravljanja z divjadjo. 

Sledil je še sestanek v naselju Puščava blizu Lovrenca na Pohorju s predstavniki Lovske družine Puščava (LD). Lovišče Puščava je lovišče v Pohorskem lovsko upravljavskem območju, ki meji na lovišče s posebnim namenom Pohorje. V lovišču zelo uspešno upravljajo z jelenjadjo, saj navkljub zelo visokemu odvzemu (140 osebkov) nimajo večjih težav s škodami na kmetijskih zemljiščih in gozdu. Razprava je potekala predvsem v smeri spoznavanja dobrih praks pri upravljanju z jelenjadjo. Udeleženci sestanka so se strinjali, da je številčnost jelenjadi na tem območju velika in jo je potrebno zmanjšati. Prav tako so bili lovcem predstavljeni določeni predlogi za spremembo lovske zakonodaje, kjer so se v konstruktivni razpravi izmenjala mnenja.