Skoči do osrednje vsebine

46. Srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije v Lendavi

V Lendavi je 14. oktobra 2022 potekalo že 46. srečanje Rudarskih reševalnih enot iz Slovenije, na katerem so se ohranjali rudarski običaji in tradicija.

Srečanje se je začelo s strokovnim posvetom, na katerem so sodelovali predstavniki rudarske stroke v Sloveniji. Predstavljeni so bili projekti, ki so v izvajanju in ostali izzivi, s katerimi se srečujejo. Rudarski inšpektorji so povzeli poročilo o Varnosti in zdravju pri delu na področju rudarstva v letu 2021.

Po zaključku strokovnega posveta je sledila Rudarska reševalna vaja, ki je simulirala nesrečo na dveh plinskih vrtinah in ostalih objektih v okolici. Na vaji je sodelovalo več ekip rudarskih reševalcev, ki so bili iz rudarskih podjetij: Premogovnik Velenje, Rudnik Trbovlje Hrastnik, Center za upravljanje z dediščino živega Srebra Idrija, Podzemlje Pece in Petrol Geo. Na vaji so sodelovali še policisti iz policijske postaje Lendava, gasilci Poklicne gasilske enote Nafta varovanje in reševalna enota Zdravstvenega doma Lendava. Rudarski inšpektorji so nadzirali potek vaje in na koncu ocenili opremljenost, pripravljenost in odziv reševalnih ekip na nalogo, ki jim je bila dodeljena s strani glavnega štaba za vodenje vaje. Na vaji je sodelovalo tudi veliko prostovoljcev, ki so skrbeli za odlično izvedeno simulacijo rudarske nesreče. Po zaključku je sledil postroj vseh Rudarskih reševalnih ekip in ostalih sodelujočih.