Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega štirih pravosodnih policistov

Pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom so danes svečano prisegli pravosodni policisti, ki bodo delo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Oddelku Novo mesto.

Pravosodni policisti so uspešno opravili vse sklope usposabljanj in izpite ter danes izrekli prisego: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«

Generalni direktor jim je ob uspešnem zaključku čestital in dejal, da je današnji dogodek pomemben začetek za nadaljnjo karierno pot in rast. Izrazil je zadovoljstvo ob dogodku, ki za pravosodne policiste pomeni pridobitev polnih pooblastil ter željo, naj jih pri delu vodi besedilo prisege ter glavno orodje pravosodnega policista – komunikacija. Izpostavil je tudi napore za izboljšanje statusa poklica, med drugim bo 22. novembra 2022 pričela veljati novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ureja tudi boljše izhodišče ob zaposlitvi pravosodnih policistov.

Vodji oddelkov za varnost v obeh zavodih sta se pridružila željam po dobrem počutju na delovnem mestu in uspehih pri delu. V nadaljnjem pogovoru so vtise delili tudi pravosodni policisti ter pohvalili izvedeno usposabljanje in delo inštruktorjev.