Skoči do osrednje vsebine

Strokovno predavanje o prepoznavanju zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti

V torek, 15. novembra 2022, je v Mariboru potekalo strokovno predavanje z naslovom Prepoznavanje zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti ter ukrepanje v teh primerih. Šlo je za peto v vrsti niza usposabljanj, ki jih v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) organizira Urad Vlade RS za narodnosti.

Tokratno strokovno predavanje je bilo namenjeno strokovnim delavcem posameznih institucij na območju Maribora, katerih sodelovanje in seznanjenost s problematiko je ključno za odpravljanje vzrokov, prepoznavanje, ukrepanje in preprečevanje teh škodljivih kulturnih praks.

Na strokovnem predavanju so nastopili predavatelji in predavateljice iz različnih institucij. V prvem delu dogodka sta Jerica Lorenci in Štefan Simončič iz Združenja Epeka izvedla predavanje z naslovom »(Ne) napredek mariborske romske skupnosti«. V nadaljevanju je predstavnica Društva za povezovanje romskih žensk Loli Luludi, Amanda Fetahi, spregovorila o življenju mladostnikov v mariborski skupnosti in o pomembnosti podpore staršev. Sledili sta predavanji predstavnic Generalne policijske uprave in Policijske uprave Maribor, Sektorja kriminalistične policije, ki sta predstavili primere obravnave predaje romskega otroka v drugo družino. Prvi del dogodka se je končal s predavanjem Vrhovne državne tožilke, Barbare Jenkole Žigante, na temo obravnave dogovorjenih in zgodnjih porok v kazenskem postopku. Drugi del dogodka se je začel s predavanjem predstavnice Centra za socialno delo Maribor, Ružice Petrovič, in predstavnice Dnevnega centra za otroke in mladostnike PIKA, Simone Martinšek, ki sta spregovorili o obravnavi begov otrok v škodljiva okolja pri centrih za socialno delo. Sledili sta še dve predavanji predstavnic nevladnih organizacij, in sicer Društva Kralji ulice, ki v okviru skupnostnega prostora na Preradovičevi ulici v Mariboru izvaja aktivnosti za romske otroke, mladostnike in ženske in predstavnice Društva Ključ, ki je udeležence seznanila s kazalniki prepoznave in sistemom pomoči za žrtve trgovanja z ljudmi v Sloveniji.

Strokovnega predavanja in razprave, ki je sledila v nadaljevanju, so se udeležili predstavniki in predstavnice Centra za socialno delo Maribor (enoti Tezno in Center, Materinski dom Maribor, Varna hiša Maribor, Krizni center za žrtve nasilja v družini), osnovnih šol, Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (socialna služba), Javnega medobčinska stanovanjskega sklada Maribor, Okrajnega sodišča v Maribor, Policijske postaje Maribor in Policijske uprave Maribor (Sektor kriminalistične policije, Oddelek za organizirano kriminaliteto).

Nadaljnja strokovna izobraževanja, ki bodo prav tako namenjena strokovnim delavcem posameznih institucij, bodo izvedena tudi v drugih lokalnih okoljih (predvidoma v Beli krajini in po potrebi v Ljubljani).