Skoči do osrednje vsebine

Mladi so najbolj mobilna družbena skupina

Drugi dan dogodka, ki ga ob evropskem letu mladih organiziramo prek Evropske migracijske mreže, je bil namenjen razmišljanjem in pogledom mladih o tem, kako bi bili lahko bolj učinkoviteje vključeni v oblikovanje migracijskih politik.

Transparenten dialog z različnimi javnostmi je pomemben del oblikovanja migracijske politike. Mladi so v tem dialogu strateški partner, saj so nosilci prihodnosti ter budni in aktivni opazovalci sedanjosti. Ključni cilj v okviru aktivnosti ob letošnjem evropskem letu mladih je mlade spodbuditi in vključiti v ključne posvetovalne procese in druge javne politike Evropske unije, usmerjene k odporni, vključujoči in trajnostni prihodnosti na evropski, nacionalni in lokalni ravni.

Mladi so pomemben del globalne družbe, zato morajo biti vključeni v aktivno oblikovanje migracijskih politik. Nenazadnje jih kot najbolj mobilno družbeno skupino migracijske politike tudi naslavljajo in tako pomembno vplivajo na njihove osebne življenjske odločitve ter dajejo možnosti za nove življenjske izkušnje.

Na dogodku v Cukrarni v Ljubljani so študenti iz prve roke spoznali pot mladega Sirca, danes državljana Portugalske, od trenutka, ko je zapustil svojo državo do pridobitve portugalskega državljanstva. Preskusili pa so se tudi v igri Destination Europe – igri vlog, ki skozi oči različnih skupin migrantov (prosilcev za mednarodno zaščito, delovnih migrantov in podobno) in prebivalcev držav članic spodbuja razpravo o migracijskih in integracijskih politikah Evropske unije.

V letu 2022 mladi od 18 do 34 let predstavljajo 61 odstotkov vloženih prošenj za mednarodno zaščito v Sloveniji. Ob tem bilo skoraj 30.000 dovoljenj za prebivanje državljanom tretjih držav izdanih v starostni skupini od 18 do 31 let, kar predstavlja 41 odstotkov vseh izdanih dovoljenj za začasno prebivanje. 11 odstotkov dovoljenj za začasno prebivanje je bilo izdanih iz razloga študija.

Študenti sedijo v krogu in razpravljajo o migracijah.

Mladi so najbolj mobilna družbena skupina. | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 2