Skoči do osrednje vsebine

Dr. Lobnikar: Slovenija in EU pozorno spremljata razmere v Ukrajini in soseščini

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar se je v Bukarešti udeležil dvodnevnega ministrskega srečanja držav članic Salzburškega foruma.

Razpravljali so o možnih scenarijih razvoja ruske agresije v Ukrajini s humanitarnega in varnostnega vidika ter z vidika zaščite in odziva na večje incidente s področja kemične, biološke, radiološke in jedrske varnosti. Govorili so tudi o izzivih na področju migracij in identifikaciji regionalnih potreb za sodelovanje in ukrepih za ohranjanje varnosti in stabilnosti na Zahodnem Balkanu in Moldaviji.

Včeraj so razpravljali o posledicah ruske agresije v Ukrajini. Na varnostnem področju Slovenija do sedaj ni zaznala vidnejšega vpliva vojne v Ukrajini na stanje kriminalitete, ne glede na to pa pozorno spremljamo razvoj. »Kriminalne združbe so sposobne izjemne prilagodljivosti vsakokratnim okoliščinam, zato lahko pričakujemo, da bodo za svoje aktivnosti izkoristili tudi posledice vojne v Ukrajini. Pomembno je, da se na to ustrezno pripravimo in že sedaj sprejmemo odločne in učinkovite preventivne ukrepe.« Udeleženci so se strinjali, da je bil takojšen odziv EU ključen za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja z Ukrajino in Moldavijo, ki ga je treba nadgraditi še z neposredno izmenjavo relevantnih podatkov. 

V okviru razprave o odzivanju na kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje so se udeleženci strinjali, da je ključnega pomena konsistentna in učinkovita uporaba razpoložljivih mehanizmov in orodij. »Da bi bili pri tem čim bolj uspešni, je pomembno tudi pravočasno prilagajanje politik in strategij glede na ugotovitve v praksi,« je dejal dr. Lobnikar in kot primer dobre prakse izpostavil vajo o fizičnem varovanju jedrskih objektov, ki jo je Slovenija izvedla kot prva država na svetu. Za vajo je slovenska Policija prejela tudi posebno pohvalo Mednarodne agencije za jedrsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency – IAEA). »Menimo, da bi bila izvedba podobnih vaj na ravni EU pomembna za izboljšanje pripravljenosti držav članic proti tovrstnim napadom,« je dejal državni sekretar in opozoril na nujnost čezmejnega sodelovanja, v katerega je treba vključiti vse pristojne organe in izkoristiti podporo, ki jo nudijo mednarodne organizacije, kot je IAEA.

Drugi dan zasedanja pa je bil namenjen razpravi o skupnem odzivu na povečane migracijske tokove na Zahodnem Balkanu in na pričakovano povečanje migracij iz Ukrajine zaradi eskalacije vojne. Romunija, Bolgarija in Hrvaška so izpostavile nujnost po širitvi schengenskega prostora za zagotavljanje učinkovitejše kontrole na zunanjih schengenskih mejah, podporo tej širitvi je izpostavil tudi predstavnik Evropske komisije. Državni sekretar dr. Branko Lobnikar je izpostavil pomen izmenjave informacij med partnerskimi državami za preprečevanje tihotapljenja migrantov in poudaril pomen srečanja policijskih šefov v okviru platforme Brdo procesa na to temo, ki ga organizira slovenska policija 17. in 18. novembra v Portorožu.

Salzburški forum je bil ustanovljen leta 2000. Države članice so Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Sodelovanje znotraj foruma je osredotočeno na okrepitev operativnega sodelovanja v srednji Evropi, skupno lobiranje pri pripravi politik EU in implementacijo skupne zunanje strategije s posebnim poudarkom na sosednjih državah.

Delegacija ministrstva sedi za rjavo mizo, na mizi beli papirji in mikrofon, za njimi rjava lesena stena

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve Romunije

1 / 2