Skoči do osrednje vsebine

Pomen jedrske varnosti v spremenjenih energetskih razmerah

9. in 10. novembra sta se direktor Uprave za jedrsko varnost Igor Sirc in direktor Inšpekcije Uprave za jedrsko varnost Matjaž Podjavoršek udeležila rednega letnega srečanja predstojnikov evropskih upravnih organov za jedrsko varnost (angleško Western European Nuclear Regulatory Assocciation - WENRA).

Predstojniki so se seznanili z zadnjimi razmerami v ukrajinskih jedrskih elektrarnah, obravnavali strateške usmeritve WENRA v bodoče, se seznanili z implementacijo evropskih varnostnih zahtev v posameznih državah (angleško WENRA Safety Reference Levels) ter obravnavali vprašanja jedrske varnosti v luči novih razmer na evropskem energetskem trgu. Ob koncu so sprejeli naslednjo skupno izjavo o pomenu jedrske varnosti v tem času:

»Pomembnost jedrske varnosti v trenutni energetski krizi

V luči trenutne energetske krize in naraščajočih skrbi, ali bo Evropa zmožna doseči kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno ravnovesje med proizvodnjo in porabo elektrike, ter tudi v luči soočanja z izzivi podnebnih sprememb, se združenje WENRA zaveda, da se v nekaterih državah večajo potrebe po doprinosu jedrskih elektrarn k mešanici energetskih virov. To bi lahko storili s ponovnim določanjem datumov zaprtja in podaljšanjem življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn ali s programi gradnje novih jedrskih elektrarn.

Združenje WENRA opaža tudi, da je vojna v Ukrajini nekatere države prisilila v razmislek, kako bi lahko z več različnimi možnostmi poskrbele za svojo energetsko neodvisnost.

Ta scenarij bi lahko predstavljal nepotreben pritisk in breme za jedrske deležnike, tudi za upravne organe. V izogib temu:

  • združenje WENRA predlaga, da se odločitve o energetski politiki sprejemajo pravočasno in ostajajo stabilne daljše časovno obdobje. Nepredvidljivost in nestabilnost škodita jedrski varnosti.
  • Se morajo vlade in ostali deležniki zavedati, da so imetniki dovoljenj primarno odgovorni za varnost. Od njih se pričakuje, da bodo dokazovali varnost svojega dela in dejavnosti ter predložili te dokaze v časovnem okviru, ki bo omogočal ustrezen upravni pregled.
  • Je bistvenega pomena, da upravni organi še naprej ves čas neodvisno sprejemajo odločitve. Člani združenja WENRA se zavezujejo k učinkovitemu delu za pravočasno sprejemanje upravnih odločitev.«

 Na spletni strani WENRA je objavljena uradna izjava o pomembnosti jedrske varnosti v spremenjenih energetskih razmerah (v angleščini).