Skoči do osrednje vsebine

Mladi morajo biti vključeni v oblikovanje migracijskih politik

Evropska unija (EU) je leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih. S tem želi poudariti vključevanje mladih v oblikovanje evropskih politik. V Ministrstvu za notranje zadeve, ki je nacionalna kontaktna točka za Evropsko migracijsko mrežo (EMN), zato 15. in 16. novembra 2022 gostimo mlade v Galeriji Cukrarna v Ljubljani.
Začetek dogodka Evropske migracijske mreže ob evropskem letu mladih. Občinstvo sedi v dvorani, moderatorka jih stoje nagovarja.

Začetek dogodka Evropske migracijske mreže ob evropskem letu mladih | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

EMN z dvodnevnim dogodkom obeležuje evropsko leto mladih skozi prizmo evropske migracijske politike. Želimo namreč odziv in pogled mladih na to temo in jih vključiti v posvetovalne procese in druge javne politike EU, usmerjene k odporni, vključujoči in trajnostni prihodnosti na evropski, nacionalni in lokalni ravni.

Sodelujoče študente je dopoldne nagovorila ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar. Migracije so vedno aktualna tema, zato je prav, da se o tej temi pogovarjamo z mladimi. Povedala je, da v ministrstvu oblikujemo migracijsko politiko, ki temelji na varni, vključujoči in solidarni družbi. »Ob porastu nestrpnosti in sovražnega govora (ko se diskreditira skupno ljudi zaradi rasne, verske, politične ali druge pripadnosti) je še posebej pomembno, da vi, mladi, spodbujate, živite in govorite strpnost, solidarnost in sprejemanje drugega. Samo na tak način bomo lahko globalni kurz obrnili v pravo in dobro smer, družba pa se bo spreminjala na bolje,« je dejala ministrica.

Večino migracijskih tokov predstavljajo zakonite migracije, ki jih spodbuja želja po boljšem ekonomskem življenju, izobrazbi, združitvi družine in podobno. Kljub temu pa se žal vedno bolj povečujejo tudi tako imenovane prisilne migracije. To so migracije oseb, ki bežijo pred vojnami, konflikti, kratenjem človekovih pravic in tudi večjimi naravnimi katastrofami.

V sodobnem globalnem svetu morajo biti ključna izhodišča demokratičnih politik na področju migracij varnost ob hkratnem spoštovanju temeljnih človekovih pravic in upoštevanje potreb tako družb, iz katerih ljudje prihajajo, kot družb, kamor se namenjajo oziroma priseljujejo. Upravljanje migracij mora biti celovito in mora hkrati omogočati prilagajanje izvajanja konkretnih politik in ukrepov aktualnim razmeram tako v prizmi globalnega kot tudi lokalnega.

Strokovnjaki s področja migracij in tujske zakonodaje iz ministrstva in policije so študentom na praktičnih primerih predstavili ključne vidike migracijske politike EU, kot so zakonite migracije, nedovoljene migracije, mednarodna zaščita, državljanstvo, integracija in vračanje, ter druge vidike ureditve migracij pri nas in v EU.

Ozadje

EU je leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih.

Današnji dogodek je namenjen učenju in ozaveščanju mladih o pomenu migracij. Drugi del dogodka, 16. novembra 2022, bo namenjen izmenjavi mnenj o migracijah s kolegi iz drugih držav članic EU.

EMN (angleško European Migration Network) je bila ustanovljena 14. maja 2008. Zagotavljati institucijam EU in državam članicam najnovejše, zanesljive in primerljive informacije o migracijah in mednarodni zaščiti je glavni namen Evropske migracijske mreže.