Skoči do osrednje vsebine

Gradbena dela ureditve glavne ceste G1-2 odsek 0393 Kidričevo–Hajdina so v zaključni fazi

Projekt rekonstrukcije ceste obsega preplastitev glavne ceste, ureditev petih križišč ter ostalih obstoječih invidualnih oz. skupinskih priključkov. Vseh pet križišč pa bo po rekonstrukciji opremljenih z novo cestno razsvetljavo, od tega bodo štiri križišča semaforizirana. Dela bodo obsegala tudi izvedbo dveh novih počivališč. Na celotni trasi, v dolžini skoraj 6,5 kilometra, tj. od km 1,156 do km 7,600 pa bo urejeno odvodnjavanje.

Izvajalec gradbenih trenutno izvaja zaključni sloj asfalta na 4 kilometra dolgem odseku od km 3,344 do km 7,370. Popolna zapora bo trajala do 23. 11. 2022, vsa gradbena dela pa bodo zaključena do sredine decembra.

Vrednost gradbenih del znaša 4.255.971,37 evrov, od tega bo Občina Kidričevo zagotovila 87.614,30 evrov, Direkcija pa 4.168.357,07 evrov.