Skoči do osrednje vsebine

Evropski dan enakega plačila

Letos obeležujemo evropski dan enakega plačila 15. novembra. Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Kdaj ga obeležujemo, je odvisno od tega, kolikšna je po zadnjih podatkih povprečna razlika v urnem plačilu med ženskami in moškimi v Evropi uniji.

Z evropskim dnevom enakega plačila Evropska komisija opozarja, da delavke v Evropi še vedno v povprečju zaslužijo manj kot njihovi moški kolegi. Podatki kažejo, da ženske v Evropski uniji v povprečju zaslužijo 13 odstotkov (v Sloveniji 3,1 odstotka) manj kot moški. To pomeni skoraj dve mesečni plači manj. V Sloveniji je najvišja plačna vrzel med spoloma v prid moškim na področju finančne in zavarovalniške dejavnosti ter na področju zdravstva in socialne varnosti.

Dejavniki, ki vplivajo na razliko v plačilu med spoloma, so različni: odgovornost za oskrbo in nego nosijo predvsem ženske, ki posledično pogosteje delajo s krajšim delovnim časom; ženske so pogosto zaposlene v sektorjih, kjer so plače nižje ter delajo na slabše plačanih delovnih mestih znotraj sektorjev; soočajo se s problemom steklenega stropa in so za opravljanje enakega dela ali dela enake vrednosti plačane manj kot moški.

Vse to se posredno odraža tudi pri pokojninah žensk, ki so v povprečju nižje od pokojnin moških.