Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje vodij veterinarskih služb v Bruslju

Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Matjaž Guček se je udeležil zasedanja vodij veterinarskih služb (angleško Chief Veterinary Officer – CVO), ki je potekalo v Bruslju, od 9. do 10. novembra 2022.

Zasedanje vodij veterinarskih služb

Zasedanje vodij veterinarskih služb | Avtor Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

1 / 2

Na zasedanju je bila obravnavana izkušnja držav članic z izvajanjem Uredbe o higieni živil živalskega izvora. Večina držav članic se je strinjala, da je obstoječa zakonodaja dobra in deluje, vendar zahtevajo določene izboljšave.

Ponovno je bilo govora o strateškem pristopu za razvoj cepljenja kot dopolnilnega orodja za preprečevanje in nadzor nad visoko patogeno aviarno influenco (angleško Highly Pathogenic Avian Influenza – HPAI). Češko predsedstvo je predstavilo izide seminarja o strategiji za nadzor in izkoreninjenje afriške prašičje kuge, ki je potekal 28. septembra 2022.

Na področju dobrobiti živali so bila s strani Evropske agencije za varno hrano (angleško European Food Safety Authority – EFSA) predstavljena najnovejša znanstvena mnenja o dobrobiti prašičev na gospodarstvih in glede dobrobiti živali med prevozom. Evropska komisija trenutno pregleduje zakonodajo o dobrobiti živali, saj želi v prihodnje zagotoviti višjo raven dobrobiti z uskladitvijo obstoječih pravil z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji. Prav tako je pomembna razširitev obsega delovanja in olajšanje njihovega izvrševanja ter prispevanje k bolj trajnostnemu prehranskemu sistemu. Slovenija je poudarila razliko med državami članicami glede možnosti doseganja skupnih ciljev in glede različnih kmetijskih sistemov v doseganju dobrobiti živali. Prav tako je izpostavila odnos Evropske unije do tretjih držav.

V sredo, 9. novembra 2022 je v sklopu zasedanja CVO potekal seminar o zaščiti živinorejskih farm pred tveganji, povezanimi z divjadjo, ki ga je organiziralo Evropsko združenje za zdravje živali in sanitarno varnost (angleško The European Federation for Animal Health and Sanitary Security – FESASS) v Torhoutu (Flandrija, Belgija). Predstavljen je bil belgijski sistem nadzora bolezni, osredotočen na preprečevanje in biovarnost. Dogodka se je udeležil tudi Matjaž Guček, ki je poudaril, da je treba paziti na konflikt interesov med ocenjevalci stopnje biovarnosti na gospodarstvih, ki morajo biti neodvisni od rejcev živali.

Naslednje zasedanje CVO bo potekalo v Bruslju 8. decembra 2022.