Skoči do osrednje vsebine

Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo in uporabo aktivnih snovi v biocidnih proizvodih

V začetku novembra 2022 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije na osnovi Uredbe (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi lahko vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov.

Odobritve biocidnih aktivnih snovi:

Priglasitelji biocidnih proizvodov z didecildimetilamonijevem kloridom naj upoštevajo, da je datum odobritve te aktivne snovi 1. februar 2024. Dovoljenje po postopku priglasitve velja do datuma odobritve zadnje aktivne snovi posameznega biocidnega proizvoda. Če želi imetnik dovoljenja nadaljevati z dostopnostjo biocidnega proizvoda na trgu, mora najpozneje na dan odobritve aktivne snovi vložiti vlogo za dovoljenje po Uredbi (EU) št. 528/2012 (avtorizacija, medsebojno priznavanje dovoljenja). Če vloga za dovoljenje ne bo vložena do tega datuma, se bo biocidni proizvod v roku 180 dni izbrisal iz registra biocidnih proizvodov.

Neodobritev aktivne snovi:

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/2005 o neodobritvi metilen ditiocianata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 12 bo začel veljati 13. novembra 2022.

Prenehanje odobritve tolilfluanida kot aktivne snovi v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 7:

Odobritev tolilfluanida kot aktive snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 7 se z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1990 prekliče. Izvedbena uredba (EU) 2016/1087, s katero je bil tolilfluanid odobren za uporabo v biocinih proizvodih vrste proizvodov 7 se razveljavi z 10. novembrom 2022. Tretirani izdelki, ki so tretirani s tolilfluanidom za vrsto proizvodov 7 ali ga vsebujejo, se od 10. maja 2023 ne smejo več dati na trg Unije.