Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Asta Vrečko na Primorskem podpisala pogodbe za muzejske projekte v vrednosti okoli 4,5 milijona evrov

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko se je danes mudila na regijskem obisku v Goriški in Obalno-kraški regiji. V okviru obiska je z županoma in županjo občin Ajdovščina, Komen in Divača podpisala pogodbe o sofinanciranju muzejskih projektov v vrednosti okoli 4,5 milijona evrov. Gre za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).

Projekti – Pilonova galerija – 5-zvezdnična zakladnice umetnosti, Kulturni inkubator Štanjel in Muzej prevozništva in tovorništva – so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem, ki bodo sofinancirani iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. 

Pilonova galerija – 5-zvezdnična zakladnice umetnosti

V imenu Občine Ajdovščina je pogodbo podpisal župan Tadej Beočanin. Osnovni cilj projekta Pilonova galerija – 5-zvezdična zakladnica umetnosti je trajnostno obnoviti in modernizirati Pilonovo galerijo Ajdovščina, da bi ohranili in nadgradili ter oživili in predstavili kulturni spomenik lokalnega pomena.

Prenova je osredotočena na ohranjanje obstoječega stanja in kakovostno nadgradnjo s pomočjo sodobnih tehnologij. Slednje omogočajo, da je dediščina v skladu s sodobnimi okoljskimi usmeritvami in da je izkustvo dediščine dostopno vsem, tudi ranljivejšim družbenim skupinam. Poseg je prvenstveno osredotočen na varovanje dediščine v izvirnem stanju in pred nadaljnjim propadanjem. Obenem se bo s prenovo zagotovila skladnost s sodobnimi smernicami ter muzealsko stroko.

S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom 30. oktobra 2025.

Investicijska vrednost projekta je okoli 1,5 milijona evrov (brez DDV). Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo okoli 1.178.000 evrov (brez DDV), Občina Ajdovščina pa preostala sredstva.

Kulturni inkubator Štanjel

V imenu Občine Komen je pogodbo podpisal župan Erik Modic. Kulturni inkubator Štanjel je ključni projekt obnove in programske revitalizacije kulturnega spomenika gradu Štanjel. Projekt bo zagotovil inovativne oblike predstavljanja kulturne dediščine ter nova kreativna turistična doživetja, prek katerih bo kraj dobil celovito in celoletno kulturno, turistično in pedagoško ponudbo ter nove podjetniške programe.

Projekt vključuje obnovo in dokončanje degradiranih delov gradu ter zagon novih in inovativnih programskih sklopov, ki bodo trajno oživili kulturni spomenik:

  • Muzej slovenskega jezika in knjige s posebno stalno tematsko razstavo, ki bo uporabnikom zagotovila edinstveno izkušnjo kulture in jezika ter medkulturnosti in večjezičnosti,
  • Inkubator Štanjel kot prostor za startup podjetja, ki so tako ali drugače po vsebini povezana s predstavljanjem naravne in kulturne dediščine Krasa ter razvojem kreativnega turizma na Krasu oziroma s tematiko jezika in knjige,
  • protokolarna in konferenčna dvorana za izvajanje različnih dogodkov,
  • sanacija prostorov Galerije Lojzeta Spacala za zagotovitev ustreznih pogojev predstavitve umetniške zbirke.

S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom 31. decembra 2025.

Investicijska vrednost projekta je okoli 1.670.000 milijonov evrov (brez DDV). Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo okoli 1.660.000 evrov (brez DDV), Občina Komen pa preostala sredstva.

Ob tej priložnosti je ministrica dr. Asta Vrečko nagovorila zbrane ob odprtju obnovljenega reprezentančnega monumentalnega baročnega stopnišča z nimfeji, ki vodi iz osrednjega dvorišča do zgornjega palacija gradu Štanjel. Ministrstvo za kulturo je obnovo stopnišča sofinanciralo s 40.000 evri. 

Muzej prevozništva in tovorništva

V imenu Občine Divača je pogodbo podpisala županja Alenka Štrucl Dovgan. Cilj projekta Muzej prevozništva in tovorništva je funkcionalno zaključena obnova in revitalizacija stavb na območju stare mitnice v Senožečah.

Projekt vključuje obnovo kulturnega spomenika s poudarkom na zaščiti vseh avtohtonih in zgodovinskih elementov, vzpostavitev dejavnosti muzeja, izboljšanje dostopnosti do spomenikov, digitalizacijo in razvoj novih turističnih produktov, predvsem zaradi želje po povečanju obiska destinacije in daljši dobi bivanja obiskovalcev v regiji.

S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom oktobra 2025.

Investicijska vrednost projekta je okoli 2.110.000 milijonov evrov (brez DDV). Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo 1.660.000 evrov (brez DDV), Občina Divača pa preostala sredstva.