Skoči do osrednje vsebine

Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa Ustvarjalna Evropa v letu 2022

Ministrstvo za kulturo vabi k oddaji vlog za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa Ustvarjalna Evropa. Do sofinanciranja v letu 2022 so upravičeni projekti, ki so bili izbrani v obdobju 2019–2022. Rok za prijavo je 15. november.

Pasica za program Ustvarjalna Evropa za obdobje 2021–2027

Ustvarjalna Evropa 2021–2027

Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja slovenskih izvajalcev na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.

Ministrstvo bo v letu 2022 sofinanciralo delež lastnih sredstev slovenskih prijaviteljev (pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali samostojni podjetnik, posameznik, s sedežem v Republiki Sloveniji) za izvedbo projektov, ki so bili v letih 2019, 2020 ali 2021 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2022 (v času oddaje vloge za sofinanciranje) še vedno potekajo. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2022, če se obdobje aktivnosti projekta (angleško period of the activity) zaključi v 12 mesecih (projekt se izteče).

Skladno z zgoraj navedenimi pravili ministrstvo k oddaji vlog za sofinanciranje vabi uspešne slovenske prijavitelje (v vlogi vodje projekta ali partnerja v projektu) v okviru naslednjih razpisov programa Ustvarjalna Evropa:

  • podprogram Kultura: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, prevodni projekti,
  • podprogram Media: razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV-prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali ter razvoj občinstev,
  • medsektorski sklop: na primer razvoj modulov magistrskega medsektorskega študija umetnosti in znanosti,
  • pilotni projekti in pripravljalni ukrepi: na primer ukrep Music Moves Europe.