Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko: »Zadružni sistemi so za razvoj kmetijstva zelo pomembni«

Ministrica Irena Šinko se je skupaj s predstavniki Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja udeležila drugega od petih že tradicionalnih regijskih posvetov Zadružne zveze Slovenije. Posvet je bil namenjen Prekmursko-Prleški, Ptujsko-Ormoški in Štajerski regiji. Na posvetu je bil predstavljen nov Strateški načrt skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023-2027, aplikacija Sopotnik, subvencijske kampanije v letu 2023 in izplačila za kmete v letu 2022.

Udeleženci sedijo za mizo in poslušajo nagovor ministrice.

Posvet Zadružne zveze Slovenije v Hajdini | Avtor: Zadružna zveza Slovenije

Ministrica Irena Šinko je v svojem uvodnem nagovoru izpostavila pomembnost zadružništva v Sloveniji in njegovo dolgoletno, 150 letno, tradicijo. Dodala je, da bodo imele zadruge v prihodnosti pomembno vlogo, saj je za uspešen razvoj pridelave hrane v Sloveniji pomembno predvsem uspešno združevanje in zastopanje kmetov pri poslovanju z ostalim močnejšimi deležniki v verigi preskrbe s hrano: »Vlogo zadrug in zadružnega sistema vidim predvsem pri odkupu, pogajanjih, sklepanju dolgoročnih pogodb in naročeni proizvodnji. Zadruge bi lahko tako imele pomembnejšo vlogo pri povezovanju med deležniki v verigi preskrbe s hrano.« Dodala je, da imajo lahko zadruge zelo pomembno vlogo pri distribuciji lokalne hrane. Delovale bi lahko kot zbirni in distribucijski centri, ki hrano odkupujejo od kmetov in jo dobavljajo naročnikom (npr. Javnim zavodom…) s čimer bi prispevale tudi k zmanjšanju izgub in odpadne hrane.

V nadaljevanju je bil članom zadružne zveze predstavljen tudi nov strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023 - 2027. Ministrica je poudarila, da si bo Slovenija s strateškim načrtom zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja. V njem bodo podprte tudi kolektivne naložbe in povezovanje: »S kolektivnimi naložbami in drugimi spodbudami poslovnega povezovanja smo v strateškem načrtu oblikovali vzvode za zagotavljanje stabilne preskrbe z varno in kakovostno hrano, razvoj lokalnih dobavnih verig, povezovanje akterjev znotraj agroživilskih verig in izboljšanje položaja kmeta. Pri tem imajo tudi zadruge pomembno vlogo.«

Posveti Zadružne zveze Slovenije so pomembni tudi zaradi tega, ker so članom predstavljene številne novosti v kmetijski politiki. Tako jim je bila v nadaljevanju posveta predstavljena aplikacija Sopotnik, subvencijska kampanija v letu 2023 in izplačila za kmete v letu 2022.