Skoči do osrednje vsebine

Lokalne skupnosti so naš ključni sogovornik pri migracijah

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar z najožjimi sodelavci se je v prostorih ministrstva srečala z župani občin, ki mejijo s Hrvaško. To je drugi sestanek v širši sestavi (prvi je bil julija letos), posvečen migracijam, delu policije pri preprečevanju nezakonitih migracij in zagotavljanju varnosti.
Državni sekretar dr. Branko Lobnikar, ministrica mag. Tatjana Bobnar in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle. Sedijo za mizo.

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar, ministrica mag. Tatjana Bobnar in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Migracije so globalni pojav in tako jih moramo tudi obravnavati. Sodelovanje in povezovanje predvsem s sosednjimi državami, z regijo Zahodnega Balkana in EU je zato zelo pomembno, je dejala ministrica. Napovedala je skorajšnje srečanje generalnih direktorjev policij sosednjih držav in regije Zahodnega Balkana v Sloveniji. Prav tako je izpostavila pobudo Evropski komisiji za večjo prisotnost Europola in Frontexa na Zahodnem Balkanu.

Število nedovoljenih prehodov meje pri nas se resda povečuje, a to je dejstvo, s katerim se od marca letos soočajo tudi ostale države članice Evropske unije in tudi regija Zahodni Balkan, je dejala.

»Povečanje migracijskih tokov je posledica vizumskih režimov v regiji, ki niso usklajeni z Evropsko unijo in zaradi česar se je močno povečalo število prihodov zlasti indijskih, burundijskih in kubanskih državljanov, ki zakonito pridejo v države Zahodnega Balkana, potem pa nezakonito nadaljujejo pot na zahod. Na ta problem sem podpredsednika Evropske komisije in evropsko komisarko za notranje zadeve opozorila v pismu in pozvala k uskladitvi vizumskih režimov z vizumsko politiko Evropske unije. Srbija je tako že sprejela odločitev o preklicu brezvizumskega režima za Burundi in Tunizijo,« je povedala ministrica.

Poudarila je, da Slovenija ni ciljna država migrantov. »Migracijska strategija, ki jo oblikujemo v ministrstvu, temelji na varnosti, solidarnosti in zagotavljanju človekovih pravic. Od tega ne bom odstopila ne glede na to, koliko interpelacij bo vloženih.«

Policija zagotavlja varnost vsem ljudem, to je njena osnovna dolžnost, je povedala ministrica. Varnost na območjih, kjer smo odstranili rezilno žico, je ostala enako visoka, policija tudi ne beleži povečanja kaznivih dejanj zaradi nezakonitih migracij.

Policija svoje delo pri preprečevanju nezakonitih migracij dobro opravlja, še zlasti se osredotoča na boj proti tihotapcem ljudi, kjer imajo pomembno vlogo mešane patrulje. Razmere na terenu pozorno spremlja in temu ustrezno razporeja kadre na območja, kjer je migracij več (trenutno je najbolj obremenjeno območje Policijske uprave Koper).

Glede povrnitve dela stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje smo občine pozvali, naj nam do zakonskega roka, torej do 15. novembra, pošljejo zahtevke z računi in listinsko dokumentacijo. Na podlagi Zakona o nadzoru državne meje namreč lahko občine uveljavljajo stroške, povezane z ukrepi varovanja državne meje (na primer stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam z namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje).