Skoči do osrednje vsebine

Jedrska elektrarna Krško po letošnjem remontu ponovno obratuje

7. novembra zvečer je jedrska elektrarna Krško po 38 dneh remonta ponovno pričela dobavljati energijo v električno omrežje.

Med remontom so bila, poleg menjave dela goriva, izvedena obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oziroma nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti, kar je bistvenega pomena za dolgoročno varno obratovanje elektrarne. Pomembnejše izvedene aktivnosti so bile mehanska izboljšava napetostnih razmer na priključkih cevovodov primarnega hladila in varnostnega vbrizgavanja na reaktorsko posodo, posodobitev seizmične instrumentacije in zamenjava dotrajane visokotlačne turbine, ki je obratovala 40 let, s čimer bo električna moč elektrarne narasla za okoli 10 MWe.

Uprava za jedrsko varnost (URSJV) je skrbno spremljala vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske varnosti med zaustavitvijo elektrarne. URSJV je že pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih sprememb in dejavnosti med remontom. Strokovno pomoč pri nadzoru so nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij za ocenjevanje jedrske in sevalne varnosti. V skladu s slovenskimi predpisi je elektrarna lahko ponovno začela proizvajati električno energijo šele potem, ko so pooblaščene organizacije in URSJV potrdili, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno.

URSJV ocenjuje, da je bil remont kljub nekajdnevnemu podaljšanju zelo dobro organiziran in izveden, saj so bila uspešno zaključena in v celoti izvedena vsa za varnost pomembna načrtovana dela. Naslednji remont jedrske elektarne Krško bo čez 18 mesecev, to je spomladi leta 2024.

Delavci s čeladami med izvedbo izboljšav na priključkih reaktorske posode med remontom.

Izvedba postopka mehanske izboljšave napetostnih razmer (MSIP) na priključkih reaktorske posode med remontom jedrske elektrarne Krško 2022