Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij

Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij. Preko razpisa bo sofinanciranih predvidoma 35 delovnih mest za mentorje oziroma koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah. Z javnim razpisom bomo prispevali k razvoju prostovoljskih organizacij ter kreiranju novih prostovoljskih programov v okolju oziroma skupnosti.

Na razpisu je na voljo okvirno 2,1 milijona evrov. Sofinanciranih bo predvidoma 35 delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva, pri čemer sofinanciran strošek delovnega mesta znaša 30.000 evrov letno. Delovno mesto znotraj posamezne vloge bo ministrstvo sofinanciralo štiriindvajset mesecev.

Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo ter usmerjajo proces prostovoljstva, in usposobljeni mentorji ter koordinatorji prostovoljstva.

Delo mentorja na področju prostovoljstva obsega skrb za prostovoljce, uvajanje prostovoljcev v delo, motiviranje, svetovanje, vodenje prostovoljcev, povezovanje, spodbujanje, nudenje podpore in podobno.

Koordinator prostovoljstva usklajuje delo in procese, povezuje prostovoljce z ljudmi, oblikuje urnike dela prostovoljcev, usklajuje delovanje prostovoljcev z organizacijo, vodstvom, sodelavci in podobno.

Rok za oddajo prijav je 7. december 2022.

Podrobnosti o razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani, kjer je objavljen Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij. Na tej spletni strani bo objavljena tudi informacija, kdaj in kje bo izvedena informativna delavnica, ki jo bomo izvedli za potencialne prijavitelje.