Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine v letu 2023

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine v letu 2023. Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine in razvijanje njenega potenciala. Rok za prijavo je 6. december 2022.

Predmet javnega razpisa so projekti, ki spodbujajo:

  • varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine,
  • zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije,
  • zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine,
  • zagotovitev dostopnosti (so)financiranih projektov čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša največ 153.000 evrov.

Obvestilo o javnem razpisu je bilo 4. novembra objavljeno v Uradnem listu.