Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Asta Vrečko podpisala pogodbe za obnove gradov v vrednosti več kot 3,6 milijona evrov

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko se je danes mudila na regijskem obisku na Kozjanskem. V okviru obiska je z županoma in županjo občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Kozje podpisala pogodbe o sofinanciranju projektov obnove gradov v vrednosti več kot 3,6 milijona evrov. Gre za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).

Projekti – Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad, Doživetje grajskega razgleda – grad Podčetrtek in Grad Podsreda – kulturna dediščina in turizem – so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem. Projekti bodo sofinancirani iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. 

Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad

V imenu Občine Šmarje pri Jelšah je pogodbo podpisal župan Matija Čakš. Projekt Kulturna doživetja Dvorca Jelšingrad vključuje naložbo v rekonstrukcijo dela dvorca Jelšingrad, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena. Obenem projekt predvideva tudi razvoj novih turističnih produktov – doživetij virtualne resničnosti.

Z rekonstrukcijo ostrešja in strešnega venca, menjavo strešne kritine in zagotavljanjem statične stabilnosti objekta bomo zaščitili zelo ogrožen objekt kulturne dediščine ter mu dodali nove turistične vsebine, ki bodo s pomočjo sodobnih digitalnih orodij interpretirali in promovirali kulturno dediščino. Projekt bo prispeval h gospodarskemu in turističnemu okrevanju ter k trajnostnemu razvoju in kulturnemu turizmu.

S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom 30. septembra 2025.

Investicijska vrednost projekta je okoli 1.343.000 evrov (brez DDV). Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo okoli 1.064.000 evrov (brez DDV), Občina Šmarje pri Jelšah pa preostala sredstva.

Doživetje grajskega razgleda

V imenu Občine Podčetrtek je pogodbo podpisal župan Peter Misja. Pri projektu Doživetja grajskega razgleda gre za obnovo dela gradu Podčetrtek, ki ga je občina v letu 2021 odkupila in tako ohranila pred nadaljnjim propadanjem. Projekt je investicijsko pomemben, ker spomeniku zaradi statične ogroženosti grozi izguba spomeniških lastnosti.

Sicer je glavni izziv projekta spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov. Namen investicije je energetska, programska in statična obnova dela gradu (nekdanje konjušnice), vključno z obnovo fasade in stavbnega pohištva ter predpriprava statične sanacije na obodnih zidovih. Obenem bodo v projektu razviti novi turistični produkti, večinsko nadgrajeni z uporabo digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine ter celotne destinacije Podčetrtek s širšim območjem.

S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom 31. decembra 2024.

Investicijska vrednost projekta je okoli 2.047.000 evrov (brez DDV). Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo okoli 1.614.000 evrov (brez DDV), Občina Podčetrtek pa preostala sredstva.

Grad Podsreda – kulturna dediščina in turizem

V imenu Občine Kozje je pogodbo podpisala županja Milenca Krajnc. Cilj projekta Grad Podsreda – kulturna dediščina in turizem je oživitev kulturne dediščine na gradu z razvijanjem dodatne turistične ponudbe. Z vlaganjem v obnovo in modernizacijo kulturnega spomenika, razvijanjem kulturno-turističnih storitev in produktov ter oglaševanjem, obveščanjem in ozaveščanjem javnosti želijo doseči bolj privlačno turistično destinacijo Podčetrtek, ki obsega tudi območje občine Kozje. Poleg tega želijo povečati ugled Slovenije na področju kulturne dediščine, kulture in turizma ter spodbujati turistični obisk turistične destinacije.

V okviru projekta se bo izvedla celostna obnova romanske kapele. Kapela v nasprotju z preostalim dvorcem, ki je v zadnjih tridesetih letih doživel celovito prenovo, še ni obnovljena. Z izvedbo obnovitvenih del in posodobitvijo opreme se je močno izboljšalo stanje objekta. Grad Podsreda je tako zaživel kot celota, saj so obnovitvena dela omogočila, da je grad dobil stalno vsebino, zagotovljeno je redno vzdrževanje, obnovljen kulturno-zgodovinski objekt pa predstavlja dopolnjujočo turistično ponudbo lokalnega in regijskega območja. Oživitev romanske kapele bo omogočila nadaljnje raziskave in razvoj spoznanj o romanski kulturni dediščini, hkrati pa dodatno ponudbo v turistični ponudbi gradu (poroke, koncerti in podobno).

S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom 30. oktobra 2025.

Investicijska vrednost projekta je okoli 1.243.000 evrov (brez DDV). Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo okoli 977.000 evrov (brez DDV), Občina Kozje pa preostala sredstva.