Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Asta Vrečko ob dnevu reformacije poudarila pomen javnih medijev

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je bila slavnostna govornica na državni proslavi ob dnevu reformacije, ki je 28. oktobra potekala v Linhartovi dvorani v Cankarjevem domu. V govoru je med drugim poudarila pomen javnih medijev v času digitalizacije.

Reformatorji so v 16. stoletju demokratizirali dostop do znanja, s prevajanjem so omogočili dostop do verskih in posvetnih besedil tudi tistim bralcem, ki so uporabljali jezik, ki ga danes poznamo kot slovenskega. Zapisovanje slovenskega besedja je bil akt poguma in odločnosti. Ministrica je ob teh besedah še poudarila: "Zavedamo se pomembnosti demokratičnih načel, ki so jih začeli uveljavljati prav reformatorji. Danes na podoben način potrebujemo pogum in odločnost, da zagovarjamo pravice zlasti manjšinskih in marginaliziranih skupin in jih na ta način, z zapisovanjem njihovih neodtujljivih pravic, ščitimo. Razlika med izreči in zapisati je tudi danes, v času lažnih novic in alternativnih dejstev, še kako pomembna."

V sodobnosti je naloga države, da zagotovi dostopnost vsebin v slovenskem jeziku za vse in s tem prepreči privilegiranje posameznih družbenih skupin nad drugimi. Jezik je mogoče zaščititi z ustrezno zakonodajo, ohranjajo in razvijajo ga njegovi govorci in govorke, njegovi pisci in piske. Ti pa so pravzaprav pravi varuhi jezika. Za izražanje pa je nujno potreben prostor svobode. Ministrica je ob tem dodala: "Svoboda se začne z zagotavljanjem blaginje, dostopnostjo izobrazbe in standardi medosebnega spoštovanja v družbi. Šele v družbi, ki ji ne vlada strah, v kateri ima vsak otrok dostop do šole in je s strani države poskrbljeno za ostarele in obnemogle, v kateri imajo pripadniki manjšin enake pravice kot večina, šele v taki družbi so govorci in govorke dovolj svobodni, da v svojem jeziku razvijajo misel in z njo razvijajo svoj jezik in družbo. To zaupanje lahko ponovno zgradimo le tako, da ne zavajamo prebivalstva z napačnimi, pomanjkljivimi ali celo lažnimi informacijami. Prav zato je nujno, da ohranimo naša javna občila javna in neodvisna."

Govor v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma je ministrica sklenila z odločnimi besedami: "Imamo demokratično družbeno ureditev, v kateri je lahko slišan glas vsakogar. Glas skupnosti, ki je kritično misleča, ki prepozna zavajanja in ne naseda lažem. Skupnosti, ki še kako dobro razume izraz 'javno' in ki bo javno s svojim glasom tudi ohranila in zaščitila, saj iz lastne zgodovine ve, da kadar prilaščanje javnega prestopi meje, se rodi odpor. Iz odpora so se vendar rodile tudi protestantske ideje."