Skoči do osrednje vsebine

Vlada dopolnila Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema

Glavno vodilo vlade pri sprejemanju nizov ukrepov proti draginji je skrb za vse ljudi. Vlada se zaveda, da mora v času energetske draginje, ki je posledica obuditve gospodarstva po pandemiji in ruske invazije na Ukrajino, ukrepati hitro in odločno.

Vlada je tako med drugim že julija izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je od 1. septembra 2022 za eno leto navzgor omejila najvišje dovoljene maloprodajne cene plina za nekatere zaščitene odjemalce.

To so prvi vrsti gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci ter osnovne socialne službe, to so izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše) in zapori. Med odjemalce z najvišjo dovoljeno ceno nenazadnje sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100 000 kWh.

To po dopolnitvi uredbe velja tudi za gospodinjske odjemalce daljinskega ogrevanja. Zaradi velikih povišanj cene zemeljskega plina v kurilni sezoni 2021/2022 v nekaterih sistemih daljinskega ogrevanja (npr. Jesenice, Trbovlje) in predvsem napovedi za kurilno sezono 2022/2023 je med odjemalce zemeljskega plina, za katere se cena regulira, potrebno dodati tudi gospodinjske odjemalce, ki se s toploto oskrbujejo iz sistemov daljinskega ogrevanja,  toploto pa proizvajajo iz zemeljskega plina.

Uredba na novo tudi določa najvišjo drobnoprodajno ceno plina za vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce,  osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce. Instituta nadomestne in osnovne oskrbe ter širitev definicije zaščitenih odjemalcev je uvedel nedavno sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Danes sprejeta uredba uvaja regulacijo cen tudi za te tipe odjemalcev.

Spremenjena uredba prične veljati 1. novembra 2022.