Skoči do osrednje vsebine

V Državnem zboru sprejeta novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij

Državni zbor je včeraj z 78 glasovi za soglasno podprl novelo Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1H).

V sprejetem zakonu so za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij ključne naslednje spremembe: novela zakona uvaja sistemsko ureditev nujnih ukrepov v primeru zaostrenih varnostnih razmer v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu, spremenjen je tudi način zaposlovanja pravosodnih policistov.

Ukrepi ob zaostrenih varnostnih razmerah, ki so posledica izrednega dogodka


Z novo ureditvijo se povzema večina ukrepov, ki so bili zaradi epidemije nalezljive bolezni covid-19 urejeni v interventnih (PKP) zakonih. Ukrepi, določeni z novim 10.a členom, dopolnjujejo veljavne ukrepe na podlagi drugih členov zakona. Z novelo zakona je dodana možnost: omejitve gibanja na prostem v primeru zaostrenih varnostnih razmer v zavodu. Omogočajo se video stiki obsojencev, kar je še zlasti pomembno, kadar so zaprtim osebam onemogočeni ali omejeni obiski zaradi zaostrenih varnostnih razmer v zavodu. Dopušča se začasna omejitev podeljevanja ugodnosti, kadar je takšen poseg nujen zaradi preprečevanja širjenja virusne okužbe in s tem varovanja življenja ali zdravja oseb (test sorazmernosti). Vzpostavlja se pravna podlaga za prestajanje kazni obsojencev v tistem zavodu, v katerem se lahko zagotovi dostojno bivanje in varno prestajanje kazni, in sicer ne glede na to, v kateri zavod je obsojenca izhodiščno razporedilo sodišče. S spremembo 82. člena ZIKS-1 se opredeljuje varnostni zadržek in dodaja nov razlog za prekinitev prestajanja kazni zapora - prekinitev zaradi zaostrenih varnostnih razmer ter se onemogoča prostovoljno vračanje obsojencev v zavod pred pretekom časa, za katerega je bilo prestajanje kazni prekinjeno.

Zaposlovanje pravosodnih policistov

S predhodno novelo zakona je bila v zakon dodana možnost zaposlovanja kandidatov za pravosodne policiste, ki se je v praksi izkazala za neustrezno. Kandidati so se namreč zaposlili za določen čas in so bili do zaključka usposabljanja uvrščeni v 18. plačni razred. Po uveljavitvi novele zakona bo ponovno omogočeno zaposlovanje v pravosodni varnostni policiji na način, ki je veljal pred zadnjo novelo, s čimer se bodo na novo zaposleni pravosodni policisti uvrstili v 24. plačni razred, kar bo bistveno boljše izhodišče. S spremembo 231. in 232. člena zakona se tako ponovno omogoča zaposlovanje v pravosodni varnostni policiji na način, ki je veljal pred zadnjo novelo.

Novela zakona bo pričela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu.