Skoči do osrednje vsebine

Evropska platforma za vključevanje Romov

V Pragi je 25. in 26. oktobra 2022 potekalo 15. srečanje Evropske platforme za vključevanje Romov. Dogodka se je udeležil direktor Urada vlade za narodnosti, mag. Stanko Baluh, s sodelavkama, saj urad opravlja tudi naloge nacionalne kontaktne točke za Rome.

Evropska platforma za vključevanje Romov je oblika posvetovalnega participativnega foruma na ravni EU, kjer je glavnim deležnikom v procesu vključevanja Romov (nacionalnim, lokalnim, civilno-družbenim in romskim) zagotovljena priložnost, da razpravljajo in razmišljajo o najbolj ključnih izzivih, ki vplivajo na položaj romske skupnosti v Evropi. Njen cilj je spodbuditi sodelovanje in izmenjavo izkušenj med vsemi zainteresiranimi stranmi o uspešnih politikah in praksah vključevanja Romov v družbo. Evropska komisija vsako leto, običajno v sodelovanju z državo članico, ki predseduje Svetu Evropske unije, organizira tovrsten dogodek.

Namen tokratnega srečanja je bil omogočiti vsem udeležencem, zlasti pa predstavnikom civilne družbe, da skupaj razpravljajo o tem, kako okrepiti in izboljšati uresničevanje politik za vključevanje Romov v družbo ter ukrepov, ki izhajajo iz teh politik. Poudarek je bil na skupni odgovornosti vseh deležnikov, vključenih v proces vključevanja Romov v družbo, to je nacionalnih oblasti, lokalnih oblasti in Romov, pa tudi evropskih institucij. Na dogodku se je naslovilo tudi vprašanje položaja Romov iz Ukrajine ter opravila delavniška izmenjava mnenj in dobrih praks na temo odprave segregacije v izobraževanju in pri dostopu do stanovanj ter glede možnosti financiranja ukrepov za izboljšanje enakosti, vključevanja in udeležbe Romov. Uvodoma je prisotne nagovorila komisarka Evropske unije za enakost, Helena Dalli, ob koncu pa preko video nagovora podpredsednica Evropske komisije Věra Jourová.

Predstavniki Urada vlade za narodnosti so s svojo prisotnostjo na dogodku potrdili zavezanost Republike Slovenije prizadevanjem za izboljšanje položaja romske skupnosti v Sloveniji in Evropski uniji.