Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 27. oktobra 2022

Nesreče v gorah

Izpostava Kranj

Ob 12.31 se je v Slovenski smeri v severni steni Triglava, občina Kranjska Gora, pri padcu poškodoval planinec. Gorski reševalci GRS Mojstrana in združena ekipa GRZS-HNMP so poškodovanega na kraju oskrbeli. S helikopterjem SV so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

 

Reševanja obolelih oseb

Izpostava Celje

Ob 12.34 so v naselju Spodnja Rečica, občina Rečica ob Savinji, gasilci PGD Rečica ob Savinji nudili pomoč reševalcem NMP Mozirje pri prenosu obolele osebe iz reševalnega vozila v objekt.

Ob 18.25 so v Črnovi, občina Velenje, gasilci PGD Velenje, Vinska gora in Bevče nudili pomoč reševalcem NMP Velenje pri oskrbi obolele osebe ter pri prenosu osebe iz objekta do reševalnega vozila.

Izpostava Postojna

Ob 6.30 so v naselju Belsko, občina Postojna, gasilci PGD Studeno do prihoda reševalcev NMP nudili prvo pomoč neodzivni osebi in nato pri prenosu do reševalnega vozila.

Izpostava Ptuj

Ob 12.33 so na Polenšaku, občina Dornava, gasilci PGD Polenšak oskrbeli obolelega otroka do prihoda reševalcev NMP Ptuj.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Brežice

Ob 8.56 so na cesti Bizeljsko–Čatež pri naselja Bukošek, občina Brežice, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, stabilizirali poškodovano vozilo ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb. Reševalci NMP Brežice so tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in jih prepeljali v SB Brežice. Delavci cestnega podjetja so počistili cestišče.

Izpostava Celje

Ob 16.41 sta na avtocesti Celje–Ljubljana pred izvozom Vransko, občina Vransko, trčila kombinirano in osebno vozilo. Gasilci PGE Celje in gasilci avtocestne baze Vransko so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, do prihoda reševalcev nudili pomoč poškodovanima osebama, odklopili akumulatorje, prečrpali iztekajoče gorivo, posipali cestišče z absorpcijskim sredstvom, stabilizirali kombinirano vozilo in nudili pomoč ostalim službam. Reševalci NMP Celje so eno osebo oskrbeli na kraju, drugo pa prepeljali v SB Celje.

Izpostava Koper

Ob 11.48 sta na cesti Šmarje–Dragonja v občini Piran trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka, odklopili električno napajanje motorja in nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Reševalec motorist in reševalci Reševalne službe slovenske Istre so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Izpostava Kranj

Ob 16.05 sta na priključku na avtocesto Kranj zahod trčili osebni vozili. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, na enem vozilu odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine in pomagali policistom PU Kranj pri urejanju prometa. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Kranj.

Ob 19.39 se je na avtocesti pri galeriji Moste, občina Žirovnica, pred delovno zaporo v smeri Ljubljane, osebno vozilo zadelo betonsko ograjo in premično betonsko ograjo ter obstalo na voznem pasu. Gasilci GARS Jesenice in GARS Kranj so pomagali policiji in DARS-u. V nesreči se ni nihče poškodoval.

Izpostava Ljubljana

Ob 5.28 sta v križišču Ljubljanske ceste in Trzinske obvoznice v Trzinu trčili osebni vozili. Gasilci CZR Domžale in PGD Trzin so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč poškodovani osebi, odklopili akumulatorje in posuli po vozišču razlite motorne tekočine. V nesreči je bila poškodovana ena oseba.

Ob 17.31 je v naselju Hrib, občina Loški potok, osebno vozilo zapeljalo s cestišča na brežino. Gasilci PGD Loški potok so zavarovali kraj dogodka, iz vozila rešili voznico in vozilo potegnili nazaj na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Ob 21.01 je na izvozu z gorenjske avtoceste na Celovško cesto v Ljubljani, osebno vozilo trčilo v kombinirano vozilo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in vozili preventivno pregledali. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Izpostava Maribor

Ob 18.10 sta na Celovški cesti v Bresternici v občini Maribor trčili osebni vozili. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z absorbentom posipali iztekle motorne tekočine ter reševalcem NMP Maribor pomagali pri oskrbi in prenosu ene poškodovane osebe. Reševalci so jo odpeljali v UKC Maribor.

Izpostava Murska Sobota

Ob 20.23 je na cesti Cankova–Krašči, občina Cankova, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Ena oseba je ostala v vozilu. Gasilci PGD Murska Sobota so osebo s tehničnim posegom rešili iz vozila in razsvetljevali kraj nesreče.

Ob 23.48 je v kraju Petanjci, občina Tišina, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in počistili iztekle tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Izpostava Novo mesto

Ob 7.40 se je na avtocesti pred pokritim vkopom Karteljevo v smeri Ljubljane, občina Novo mesto, tovorno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in pri tem poškodovalo rezervoar za gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka ter prečrpali okoli 300 litrov goriva. Do onesnaženja ni prišlo. Na kraju je bil tudi dežurni delavec DARS-a.

Ob 8.20 je na avtocesti pred pokritim vkopom Karteljevo v smeri Ljubljane, občina Novo mesto, prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja ter razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 18.55 je v Svetem Boštjanu, občina Dravograd osebno vozilo trčilo v kravo. Gasilci KGZ Ravne in PGD Radlje ob Dravi so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter nudili pomoč policiji in reševalcem. Reševalci ZRC Koroške so poškodovano osebo prepeljali v SB Slovenj Gradec.

 

Požari v objektih

Izpostava Ljubljana

Ob 16.54 je na Slovenski cesti v Ljubljani gorelo v prostorih studia v osmem nadstropju večstanovanjske stavbe. Gasilci GB Ljubljana so požar pogasili, objekt prezračili, zavarovali okolico stavbe in iz objekta evakuirali 46 oseb.

Ob 18.08 je v Plemljevi ulici v Ljubljani gorelo v prostorih kamnoseške delavnice. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in 12 prostovoljnih gasilskih društev sektorja Zahod Gasilske zveze Ljubljana. Zgorelo je okoli 300 kvadratnih metrov notranjih prostorov vključno z vsemi stroji in napravami ter približno 100 kvadratnih metrov ostrešja. Gasilcem je uspelo obvarovati sosednje industrijske objekte. Med intervencijo je bil ustavljen železniški promet na relaciji Vižmarje–Medvode.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 20.51 je na Poleni v Mežici gorelo v enem od stanovanj večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Mežica in PGD Črna na Koroškem so požar pogasili. V stanovanju so našli osebo, zastrupljeno z ogljikovim monoksidom. Zaradi zadimljenih prostorov v objektu je štab CZ občine Mežica iz dveh stanovanj začasno premestil dve starejši osebi, ena oseba pa je bila z reševalnim vozilom odpeljana v bolnišnico.

 

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Celje

Ob 13.40 je na avtocesti Ljubljana–Maribor na izvozu Celje center gorelo kombinirano vozilo. Gasilci PGE Celje in PGD Škofja vas so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, s termovizijsko kamero pregledali vozilo in odklopili akumulator.

 

Požari v naravi oziroma na prostem

Izpostava Celje

Ob 17.56 je v naselju Šešče, občina Prebold, na travniku gorel kup lesa. Požar so pogasili gasilci PGD Šešče in Prebold.

Izpostava Kranj

Ob 15.37 so ob industrijskem objektu na Cesti v Rovte na Slovenskem Javorniku, občina Jesenice, gorele smeti. Manjši požar so pogasili gasilci GARS Jesenice.

 

Nesreče z nevarnimi snovmi

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 19.31 je na Gozdarski cesti v Mislinji občan opazil, da v reko Mislinjo teče neznana snov. Gasilci PGD Slovenj Gradec so pregledali strugo reke Mislinje in zavarovali kraj dogodka. Vzeli so vzorce neznane snovi in izmerili PH vrednost. Pogina rib ni bilo zaznati. O dogodku so bile obveščene pristojne. 

 

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.26 je občan pri nabiranju gob v okolici vasi Ravnica, občina Nova Gorica, naletel na neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske pokrajine so identificirali in odstranili 12 kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev v skupni masi 58,96 kg, italijanske izdelave iz časa prve svetovne vojne. Do uničenja so jih uskladiščili v ustrezno skladišče.

Ob 14.28 so gradbeni delavci v stari gramoznici v Vrtojbi, občina Šempeter - Vrtojba, naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta identificirala in do uničenja varno uskladiščila topovsko granato kalibra 80 mm, mase 7,5 kg, avstroogrske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne.

Ob 15.23 je pohodnica nad Desklami, občina Kanal ob Soči, našla neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta identificirala in do uničenja primerno uskladiščila topovski vžigalnik kalibra 75 mm, mase 0,5 kg, italijanske izdelave, iz obdobja prve svetovne vojne.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Brežice

Ob 14.27 so v Kettejevi ulici v Brežicah, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem je bila starejša občanka.

Izpostava Celje

Ob 11.10 so na Železarski cesti v Štorah gasilci PGD Štore in PGE Celje nudili pomoč reševalcem NMP Celje pri prenosu obolele osebe iz večstanovanjskega objekta do reševalnega vozila.

Izpostava Kranj

Ob 12.10 so na Jesenicah gasilci GARS Jesenice nudili pomoč policiji in NMP Jesenice pri prenosu preminule osebe.

Ob 15.23 so v Frankovem naselju v Škofji Loki gasilci PGD Trata s tehničnim posegom odprli vrata in tako omogočili policistom PU Kranj in reševalcem NMP Škofja Loka vstop v stanovanje, v katerem so našli preminulo osebo.

Izpostava Ljubljana

Ob 15.59 se je na Bratovševi ploščadi v Ljubljani petletni otrok zaklenil v stanovanje. Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom odstranili zlomljen ključ in z drugim ključem odklenili vrata.

Ob 20.23 so na Celovški cesti v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v večstanovanjski stavbi in reševalcem NMP Ljubljana omogočili dostop do onemogle osebe ter jim pomagali pri oskrbi. Reševalci so osebo z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

Vir: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/