Skoči do osrednje vsebine

Vlada izdala Uredbo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank

Vlada je danes izdala Uredbo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Pravno nasledstvo bo urejeno kot poenostavljena pripojitev DUTB k Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.

Stanovanjski bloki obsijani s sončno svetlobo

Stanovanjski bloki | Avtor guteksk7 / Shutterstock.com

Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank določa, da DUTB preneha obstajati 31. decembra 2022 in da njeno premoženje, pravice ter obveznosti preidejo na Slovensko odškodninsko družbo oziroma njenega pravnega naslednika. Pravno nasledstvo DUTB pa podrobneje uredi vlada s podzakonskim aktom po predhodnem poročanju državnemu zboru.

Vlada je zato danes izdala uredbo, ki določa poenostavljeno pripojitev DUTB k SDH. To smo prepoznali kot ekonomsko najbolj smotrno obliko pripojitve. SDH bo s pripojitvijo DUTB pridobil celotno premoženje DUTB ter vse njene pravice in obveznosti.

Pripojitev bo izvedena skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Ker je pripojitev v omenjenem zakonu urejena zelo podrobno, je v uredbi uporabljen samo splošen sklic na določbe zakona, ki v vsakem primeru veljajo v polnem obsegu.

Vlada je pri oblikovanju uredbe upoštevala priporočila Računskega sodišča Republike Slovenije iz januarja 2022. Računsko sodišče je vladi priporočilo, da ne glede na način prenehanja DUTB poskrbi za vzpostavitev učinkovitega upravljanja z ostalim premoženjem DUTB in da procese prehoda natančno, celovito in pisno določi še pred samim začetkom integracije.

Uredba tudi določa, da mora DUTB do 15. novembra 2022 pripraviti revidirano zaključno poročilo na dan 30. junij 2022, ki bo obračunski dan pripojitve. Od datuma obračuna pripojitve se dejanja DUTB štejejo za opravljena za račun SDH. Uredba določa tudi rok, do katerega bosta morala DUTB in SDH Ministrstvu za finance poslati pogodbo za pripojitev ter ostale dokumente, da se vlada z njimi seznani.

Ob tem bi poudarili, da se bodo kljub sprejetju uredbe nepremičnine, s katerimi razpolaga DUTB, uporabilo za reševanje stanovanjskega vprašanja. V treh tednih bodo pristojna ministrstva – Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – pripravila tudi zasnovo za realizacijo pospešene izgradnje neprofitnih stanovanjskih enot.