Skoči do osrednje vsebine

Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov o promocijskih kampanjah

Ministrica Irena Šinko se je danes udeležila drugega dela 4. seje Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov v tretjem 5-letnem mandatu. Člani sveta so se seznanili z vsebinami promocijskih kampanj v sektorjih mesa, mleka in sadja.
Ministrica sedi za mizo in posluša udeležence.

Ministrica Irena Šinko | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Ministrica in člani sveta so se na tokratni seji seznanili s trenutnim stanjem promocije v sektorjih mleka, mesa in sadja. Za sektor govejega in perutninskega mesa pravkar poteka jesenska promocijska kampanja (med 20. septembrom in 20. novembrom 2022). To je tretji val kampanje znotraj triletnega programa promocije v obdobju 2021-2023, ki jo sofinancirata delno država iz proračuna, delno pa pridelovalci ter predelovalci govejega in perutninskega mesa z zbranim prispevkom za promocijo.

Novembra se začenjajo aktivnosti komuniciranja tudi v sektorju HoReCa (Hotelirstvo, Restavracije, Catering). Pripravili se bodo vsi potrebni mehanizmi za označevanje porekla jedi  oziroma shem kakovosti na jedilnih listih, kar so člani sveta pozdravili. Poudarek promocije je na označbi »izbrana kakovost – Slovenija«, ki označuje kakovostno, v Sloveniji pridelano in predelano goveje in perutninsko meso.

Za sektor mleka je v pripravi tretji val promocijske kampanje, ki bo potekal od 10. marca do 30. aprila 2023.

V nadaljevanju je Svet razpravljal o rezultatih vmesnih meritev uspešnosti promocijskih kampanij mesa in mleka, ki sta bili izvedeni letos junija in so podlaga za oblikovanje nadaljnjih poudarkov promocijskih sporočil tekom 3-letnih kampanj. 

Svet se je seznanil tudi s potekom promocijske kampanje sadja, ki ga Ministrstvo z kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja med 15. septembrom in 30. oktobrom letos. Poseben poudarek je bil letos na obeleževanju dneva jabolk, 21. oktobra, ko je na šestih lokacijah po Sloveniji potekalo deljenje slovenskih jabolk »izbrana kakovost – Slovenija«. Kampanja je potekla pod sloganom »Najboljše ne padejo daleč od drevesa«. 

Predstavljena je bila točka glede stanja plačevanja prispevka za promocijo vključenih sektorjev v okviru 2. programskega obdobja.

Člani sveta so se na koncu seznanili s stanjem sprejetih pravnih podlag za sektorja mesa in mleka za novo, že 3. triletno programsko obdobje 2023-2025.