Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta novela Zakona o organiziranosti in delu v policiji

V Državnem zboru Republike Slovenije je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

Novela se nanaša na spremembe na področju investicijskega vzdrževanja policijskih uprav, na podaljšanje roka za izpolnitev zakonsko določene obveznosti glede pridobitve višje strokovne izobrazbe policistov, na vzpostavitev nacionalne poklicne kvalifikacije policist in na širitev skupine oseb, ki ne morejo sodelovati v pomožni policiji.

S spremembami zakona se krepi samostojnost policijskih uprav na področju postopkov investicijskega vzdrževanja objektov in materialno tehničnih sredstev. To bo v praksi v okviru sredstev, določenih z internim finančnim načrtom policije, omogočilo večjo odzivnost v postopkih investicijskega vzdrževanja.

Policisti s pridobljeno višješolsko izobrazbo in policisti s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo policist bodo v enakovrednem položaju glede zasedbe delovnih mest, premeščanja, napredovanja in ostalih pravic iz delovnega razmerja.

Do 1. januarja 2023 bi morali policisti, premeščeni na delovna mesta v šestem tarifnem razredu, pridobiti višješolsko izobrazbo. Delodajalec pa bi moral vsem policistom, ki so premeščeni na ta navedena delovna mesta in še nimajo pridobljene šeste stopnje izobrazbe, omogočiti njihovo pridobitev, urediti način napredovanja v višje plačilne razrede in način premeščanja. Velika večina policistov izobrazbe do tega roka ne bo mogla pridobiti, zato se z novelo obdobje podaljša do 1. januarja 2026.

Med osebe, ki ne morejo sodelovati v pomožni policiji, so dodani občinski redarji. Gre namreč za javne uslužbence s posebnimi pooblastili, ki opravljajo naloge občinskega prekrškovnega organa in imajo pomembno in nepogrešljivo vlogo pri zagotavljanju javne varnosti v lokalnem okolju.